erfgoedobject

Burgerhuis uit 1895

bouwkundig element
ID
72734
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72734

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis uit 1895
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis uit 1895
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder gecombineerde zadelbedaking, ontworpen door architect C. Herpoel en door jaarankers in de top gedateerd "ANNO 1895".

Voorgevel in neotraditionele stijl, van baksteen met verwerking van witte natuursteen en blauwe hardsteen, getypeerd door muurbanden en bredere risalietvormende venstertravee opgevat als een tuitgevel, met bekronend topstuk en windijzer en gemarkeerd door een driezijdige erker met balusterleuningen. Voorts vlak omlijste rechthoekige vensters, sierankers en houten kroonlijst met tandlijst en klossen als aflijning van de smalle deurtravee. Oorspronkelijk benedenvenster aangepast tot winkelpui.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 57259 (bouwvergunning 24.06.1895).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis uit 1895 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72734 (Geraadpleegd op )