erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
72741
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72741

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Door architect A. De Buck ontworpen als herenhuis met neoclassicistisch uitzicht, vrij imposant wederopbouwpand van 1921, drie bouwlagen en vijf traveeën en enkelhuisopstand, onder een later vernieuwd mansardedak.

De imponerende lijstgevel, volledig bepleisterd boven een arduinen sokkel, vertoont een kenmerkende opbouw met door een puilijst en imitatiebanden belijnde benedenbouw voorzien van rondboogvensters en een door kolossale Ionische pilasters verticaal gelede bovenbouw met verdiepte en rechthoekig omlijste bovenvensters. Als decorelementen panelen met puntmotief, balusterleuningen en lekdrempelconsooltjes; in de hoofdtravee met rondboogpoort als extra markering een balkon en frontonbekroning voor het deurvenster.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 97554 (bouwvergunning 21.02.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72741 (Geraadpleegd op )