erfgoedobject

Eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 72850   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72850

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie bouwlagen hoge rijhuizen met eclectische gevels gekenmerkt door een effectvol coloristisch materiaalgebruik: rode baksteen in combinatie met blauwe hardsteen voor de sokkelvormende onderbouw met getraliede keldergaten, de balkons en het lijstwerk, witte steen voor de muurbanden en de overspannende vensterbogen, en bijkomend inbreng van kleurrijke faiencetegeltableaus met bloem- en loofmotieven.

Het drie travee├źn brede nummer 32, met dubbelhuisopstand en typerende bredere rechter venstertravee, werd in 1905 ontworpen door architect G. Decock en vertoont een verzorgde detaillering met gevelhoge spaarvelden onder getande aflijning, rechthoekige vensters onder entablement, een centraal balkon geschraagd door uitgewerkte consoles en een decoratieve gevelaflijning door de houten kroonlijst op modillons en consoles met dropmotief. De deur behield nog zijn origineel houtwerk.

Nummer 73, in de sokkel gesigneerd "C. GOEMANS/ ARCHITECTE", waarvoor het gevelontwerp van 1912 lichte afwijkingen vertoont, heeft een karakteristieke opstand met smalle deur- en een brede venstertravee in risaliet die extra geaccentueerd wordt door een Frans benedenbalkon en een buikig bel-etagebalkon, beide met decoratieve gietijzeren leuningen. Voorts rondboogvensters met versierde sluitstenen, diamantkoppen in het risaliet en een sierlijke, grosso modo gelijkaardige houten gevelaflijning.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 66837 (bouwvergunning 09.03.1905); dossier 73702 (bouwvergunning 11.04.1912).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eclectische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72850 (Geraadpleegd op 09-07-2020)