erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
72868
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72868

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Eclectisch burgerhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

* Koningstraat nr. 64. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster opgetrokken in 1897, samen met *nr. 66 deel van belle-epoque-ensemble op de hoek met *Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Kemmelbergstraat nrs. 11-13 reeds gebouwd in 1893 naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutatieschetsen van het kadaster, een 'panoramatoren' staat. Deze toren met diameter van 40 meter wordt afgebroken in 1892 waarna de vrijgekomen terreinen verkaveld worden. De bouwheer van deze eenheidsbebouwing is August-Armand Dereere-Vandorpe, aannemer te Oostende. In 1927 is het huis nr. 64 de woonplaats van de lokaal gekende architect Oscar-Silvère Dereere, een telg uit deze gekende Oostendse aannemersfamilie (1885-1952).
Beschermd als monument bij M.B; van 26/05/2005.
Breedhuis met souterrain, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën, onder mansardedak, verlevendigd door dakkapel onder driehoekig fronton. Lijstgevel van rode baksteen afgewisseld met lichtblauw geglazuurde baksteen (banden). Gebruik van arduin voor sokkel waarin brede kelderopening en o.m. voor deur- en vensteromlijstingen, sluitstenen, bolornamenten en doorlopende dorpels. Aflijnende geprofileerde houten kroonlijst op consoles. Brede venstertravee uitgewerkt als risaliet uitlopend op afgeknotte puntgevel op schouderstukken; gemarkeerd door o.m. arduinen balkons op uitgewerkte consoles met thans vernieuwde ijzeren leuningen; dito leuning aan bel-etagevenster; licht overkragende pilastervormende omlijsting op derde bouwlaag. Rechthoekige en korfboogvormige muuropeningen. Behouden schrijnwerk. Glas-in-loodvensters met gestileerde motieven in deurtravee. Deels beglaasde paneeldeur met gietijzeren hekwerk en dubbel bovenlicht, bovenste uitgewerkt als oculus in arduinen rondbogige omlijsting op vlakke voluten met sluitsteen en bolornament. Voetenschraper.
Interieur. Inkomhal met o.m. marmeren trap en dito lambrisering waarboven marmerimitatieschildering en stucplafond. Gelijkaardige marmerimitatieschildering (lambrisering en wand) in traphal. Souterrain met o.m. decoratieve cementtegelvloer en zowel houten als tegellambrisering. Het interieur bewaart op alle verdiepingen de enfilade van achter elkaar gelegen vertrekken. Bewaard houtwerk van o.m. trap, binnendeuren, plankenvloeren, inbouwkasten enz. Stucplafonds met centraal rozet en lijstwerk. Eenvoudige marmeren schouwen in neoclassicistische stijl in diverse marmersoorten.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207 : Mutatieschetsen, Oostende, 1897/8.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Oostende, artikels 2796, 3101, 3920.
HOSTYN N., Architecten en architectuur te Oostende tijdens het interbellum - 9, in De Plate, 1988, p. 280.
VAN CAILLIE A., Oostende in Beeld, deel 4, Blankenberge, 1989, nr. 89.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

 • Is deel van
  Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

 • Is deel van
  Koningsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eclectisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72868 (Geraadpleegd op )