erfgoedobject

Het Torenhof

bouwkundig element
ID: 7288   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7288

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Het Torenhof
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Het Torenhof met park
  Deze bescherming is geldig sinds 13-05-1976

 • is aangeduid als beschermd monument Het Torenhof: inkom en toren
  Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1976

Beschrijving

Het Torenhof of de Annonentoren is het laatste restant van de oorspronkelijke bebouwing van het Leikwartier. Het vrijstaande complex, een vroeger ‘hof van plaisantie’, is vanaf de Markgravelei bereikbaar via een gekasseide weg. Vandaag maakt Het Torenhof deel uit van het Hof Van Leysen, een openbaar park ontstaan uit de samenvoeging van de vroegere domeinen Leysen en Havenith, waarvan de landhuizen in de jaren 1960 werden gesloopt.

De benaming Annonentoren verwijst naar de Italiaanse familie Annoni, die het hof tijdens de 17de eeuw in bezit had. Tijdens de 19de eeuw werd het pand bewoond door de Théodore Teichmann (Venlo, 1788-Antwerpen, 1867), provinciegouverneur van Antwerpen van 1845 tot 1862, en diens echtgenote Marie Cooppal (Wetteren, 1798-Antwerpen, 1867). Zij waren de grootouders langs moederskant van Marie-Elisabeth Belpaire (Antwerpen, 1853-Antwerpen, 1948), Vlaams schrijfster en voorvechtster voor vrouwenrechten, die hier geboren werd. Aangekocht door de provincie Antwerpen in 1979, werden de vervallen gebouwen in 1982-1984 op de huistoren na gesloopt en vervangen door de nieuwbouw van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, naar ontwerp van architect P. Van de Poel. De geïntegreerde poort en toren van het vroegere complex ondergingen daarbij een grondige restauratie.

De poort en toren in traditionele bak- en zandsteenstijl klimmen vermoedelijk op tot de 17de eeuw. De zandstenen rondboogpoort heeft een kwarthol profiel, een diamantkopsleutel en dito imposten. Het muurwerk waarin de poort is vervat, wordt afgesloten door een dubbele, overhoekse baksteenfries. De ingebouwde vierkante toren bestaat uit drie geledingen, onderscheiden door waterlijsten. Het baksteenmetselwerk is verwerkt met zandsteen voor de speklagen en hoekkettingen, kordons en kozijnen. De verankerde bovenste geleding wordt geopend door bol- en kruiskozijnen en heeft als bekroning een leien klokvormige torenhelm met een houten dakvenstertje en een smeedijzeren windwijzer.

 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#62264.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2012

Aanvullende informatie

Het beboomde park bij het Torenhof wordt langs de straatzijde gedeeltelijk afgesloten door een haag en is bereikbaar via verschillende ingangen. Een padenpatroon loopt door het oostelijke deel van het park.

 • Geoportaal Onroerend Erfgoed, Markgravelei, Antwerpen, schaal 1:10 [online], https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=16&lat=6656508.65069&lon=489889.39225&layers=B000TTFTTTFF000 (geraadpleegd op 26 februari 2015).
Auteurs : Cox, Lise
Datum: 26-02-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Het Torenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7288 (Geraadpleegd op 20-09-2020)