Ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Graaf de Smet de Naeyerlaan
Locatie Graaf de Smet de Naeyerlaan 52-56, 60-70, 74-80, 84-98, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble interbellumwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Ensemble van interbellumburgerhuizen en -appartementsgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2005.

Beschrijving

* Graaf de Smet de Naeyerlaan nrs. 52-56, 60-70, 74-80, 84-98. Gaaf bewaard ensemble aaneensluitende eclectische interbellumpanden, bestaande uit 27 grote burgerhuizen en kleine appartementsgebouwen.
Ensemble beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.
Het fraai uitgewerkte ensemble komt goed tot zijn recht door de exclusieve inplanting in de grote bocht die de Graaf de Smet de Naeyerlaan maakt om naast het Maria Hendrikapark uit te komen. Deze bocht in de straat wordt pas gerealiseerd in 1928, waarbij een eerste rij huizen wordt opgetrokken. Op deze plaats is de laan erg breed en enkel aan de noordkant met rijbebouwing bebouwd; aan de zuidkant staan de gebouwen van de kazerne, waardoor de huizenrij erg goed zichtbaar is. Vlak voorbij de bocht sluit de laan aan bij de Graaf de Smet de Naeyerbruggen en de Demeybrug, die een toegangspoort tot Oostende waren vanaf de oostkust. De aansluiting van het laatste huis in de rij en de bruggen is op een mooie manier opgelost (cf. nr. 98). Samen met de sterk gedecoreerde bruggen vormt de huizenrij een statige entree tot de stad.
In 1928 wordt dit laatste stuk van de Graaf de Smet de Naeyerlaan aangelegd, in aansluiting bij de Graaf de Smet de Naeyerbruggen. Tussen deze laan en de eveneens nieuw getrokken Vaartstraat wordt het bouwblok verdeeld in kavels, waarvan 27 langs de Graaf de Smet de Naeyerlaan, die door de Staat aan particulieren worden verkocht. Voordien is dit terrein deel van de daar gelegen kazerne die voor de uitbouw van het Hazegras en voor de aanleg van het Maria-Hendrikapark deels wordt opgegeven. Het totale ensemble wordt gerealiseerd tussen 1928 en 1935. De huizen worden gebouwd door privé-eigenaars, waarvan enkelen ook (een deel van) hun pand verhuren. De meeste mensen zijn afkomstig uit Oostende en behoren tot de middenklasse, nl. vissers, vishandelaars, klerk bij de spoorwegen enz. De huizenrij bestaat voornamelijk uit enkelhuizen van twee/drie traveeën en drie à vier bouwlagen, getypeerd door over verschillende verdiepingen doorlopende erkers en gebruik van cementering voor verticaliserende accenten, vooral in de vensterpartijen. De huizen zijn deels oorspronkelijk bedoeld als appartementsgebouwen, anderen zijn later in aparte etages ingedeeld. Opvallend daarbij is dat vele appartementsgebouwen in de geveluitwerking nog steeds de traditie volgen van de eensgezinswoningen: de horizontale opdeling van de wooneenheden wordt niet weerspiegeld in de geveluitwerking. Een uitzondering hierop zijn de appartementsgebouwen nrs. 92, 94 en 98. In de gevelrij zijn verschillende stijlen binnen de interbellumarchitectuur vertegenwoordigd: de historiserende trant, de art deco en het modernisme. Voor de ontwerpen van de panden wordt beroep gedaan op een aantal lokale architecten en aannemers: architect A. Devreese (Oostende) voor de nrs. 54, 68, 78, 82 en 90, architect A. Vereecke (Middelkerke) voor de nrs. 52, 62 en 98 en aannemer I. Lingier (Bredene) voor de nrs. 54, 68, 78, 88 en 98 (eveneens nrs. 10 en 34 in dezelfde straat).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002358 en W/01956.
DREESEN J.-B., Het Hazegras, in De Plate, 1986, p. 19.
DESCHACHT D., Straatnamen van Oostende van A tot Z, Oostende, 1998.
LOGGHE F., Het Hazegras. De verloren rijkdom van een wijk. Een greep uit de geschiedenis, Oostende, 1999.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

maakt deel uit van Graaf de Smet de Naeyerlaan (Hazegras)

Graaf de Smet de Naeyerlaan (Oostende)

omvat Appartementsgebouw Compas

Graaf de Smet de Naeyerlaan 98, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Appartementsgebouw Villa Marie

Graaf de Smet de Naeyerlaan 84, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Appartementsgebouwen Zonneweelde en Huize Boschzicht

Graaf de Smet de Naeyerlaan 92-94, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Art-deco-burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 60, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 78, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 88, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Graaf de Smet de Naeyerlaan 68, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Jose-Jaques

Graaf de Smet de Naeyerlaan 96, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door A. Devreese

Graaf de Smet de Naeyerlaan 54, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis ontworpen door A. Vereecke

Graaf de Smet de Naeyerlaan 62, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis van 1929

Graaf de Smet de Naeyerlaan 80, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Villa Carlo

Graaf de Smet de Naeyerlaan 56, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Villa Hetty-Ulysse

Graaf de Smet de Naeyerlaan 90, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Villa Jeanne

Graaf de Smet de Naeyerlaan 76, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis Villa Mon Rêve

Graaf de Smet de Naeyerlaan 74, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis, gedateerd 1929

Graaf de Smet de Naeyerlaan 70, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Haar Verlangen

Graaf de Smet de Naeyerlaan 64, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Villa Julia

Graaf de Smet de Naeyerlaan 86, Oostende (West-Vlaanderen)

omvat Villa Plaisance

Graaf de Smet de Naeyerlaan 66, Oostende (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.