erfgoedobject

Geheel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 72959   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72959

Juridische gevolgen

Beschrijving

Drie als één geheel gebouwde burgerhuizen, opgetrokken op een deel van de voormalige site van het godshuis "De Zevenslapers" (nummer 15) in 1874 in opdracht van de heer Jacqmotte, eigenaar van het aanpalende pand en de zeepziederij (nummer 7).

Enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak, met bepleisterde lijstgevels in neoclassicistische stijl die strak geritmeerd zijn door dieper in het gevelvlak gelegen deuren, rechthoekige vensters op de begane grond, steekboogvormige vensters in de bovenbouw en balkons met hardstenen voluutconsoles en smeedijzeren balustrades. Sterke horizontale geleding door de hardstenen plint met keldergaten, cordons, doorgetrokken lekdrempels, en de doorlopende omlijsting rond de vensters in de tweede bouwlaag. Oorspronkelijk schrijnwerk van vensters (nummers 9-11) en kroonlijst (numemr 9).

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 26059 (bouwvergunning 20.06.1874).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geheel van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72959 (Geraadpleegd op 22-01-2021)