erfgoedobject

Godshuis De Zevenslapers

bouwkundig element
ID: 72960   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72960

Juridische gevolgen

Beschrijving

Verblijf voor zeven ouderlingen en een kapelaan dat in 1439 gesticht werd door Johannes Keynoghe, raadslid en schepen. De ommuurde site die zich uitstrekte langs de huidige Brouwersstraat, omvatte naast acht kleine woningen ook nog een infirmerie, een kapel en een ruime tuin. Vandaag resten enkel nog de vroeg 18de-eeuwse infirmerie en de erin ondergebrachte kapel, waarvan de muurschilderingen uit 1763 bij grondige renovatiewerken (1991) verwijderd werden.

Ver achter de huidige rooilijn gelegen breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met dakkapel, getypeerd door de rondboogdeur en rechthoekige muuropeningen in negblokomlijsting, de ovaalronde oculi tussen de steigergaten, en het aandak dat voorzien is van geprofileerde schouderstukken, muurvlechtingen en een topstuk. Vreemde superpositie van muurankers boven het gedichte deurtje in de zijgevel.

  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 657-658.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis De Zevenslapers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72960 (Geraadpleegd op 22-01-2021)