erfgoedobject

Burgerhuis De Vrede

bouwkundig element
ID: 73408   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73408

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis De Vrede
    Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1973

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Vrede
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadscentrum Maaseik
    Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991

Beschrijving

De Vrede (benaming uit de 19de eeuw), voorheen het Gulden Hert (1651), ook Het Hert (1636) genoemd. Breedhuis in barokke Maasstijl van 1690-1700. Restauratie door E. Martens (Maaseik) in 2002-2003. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (leien).

Bakstenen gebouw met lijstgevel op een hoge, geblokte, kalkstenen plint. Driehoekig fronton boven de drie middentraveeën in een zware, geprofileerde mergelstenen omlijsting; ovaalronde oculus in een mergelstenen omlijsting met rankwerk. Geprofileerde mergelstenen kroonlijst. Twee registers van gekoppelde rechth. vensters in een omlijsting van geblokte kalksteen (waarschijnlijk voormalige kruiskozijnen); doorlopende posten; kordon vormende, geprofileerde druiplijsten. Rondboogdeur in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met panelen op de posten en de zwikken; neuten, imposten met diamantkopmotief en dito sluitsteen; geprofileerde druiplijst. Oculus als bovenlicht in een rechthoekige, kalkstenen omlijsting met sluitsteen en diamantkopmotief; houtwerk met houten roedeverdeling. Kalkstenen trap.

Krulgevels als zijgevels.

  • BOONEN M., Iets meer over toponiemen, (De Maaseikenaar, 1, (4), 1970, p. 52,84).

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis De Vrede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73408 (Geraadpleegd op 13-07-2020)