erfgoedobject

Burgerhuis De Stad Amsterdam

bouwkundig element
ID: 73423   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73423

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het huis is gedateerd 1687, op een recente gevelsteen. Het huis was verwoest tijdens de brand van 1684; het was toen eigendom van de weduwe Gossens-Ubachs.

In 1688 wordt het braakliggend pand gekocht door Hendrik Cornely, koopman, die in dat jaar het huidige huis bouwt. In 1721 komt het in het bezit van advocaat Arnoldus Broeckmeulen; hij verhuurt het huis. In 1768 wordt het gekocht door Cornelis van Ressen; in 1771 is het eigendom van Jacob Veulens.

Door huwelijk komt het in het bezit van de familie Caris, koperslagers; zij bewonen het huis tot 1927. Tussen 1900 en 1935 wordt de benedenverdieping gewijzigd.

In 1973 wordt het huis door G. Daniëls verbouwd tot bankkantoor, waarbij de voorgevel ingrijpend wordt veranderd; de oorspronkelijke (?) gevelsteen wordt teruggeplaatst.

Restauratie in 1985-86 door architect E. Martens, waarbij de oorspronkelijke toestand van de benedenverdieping hersteld wordt.

Breedhuis in Maasstijl, sterk gerestaureerd en gereconstrueerd. Ongelijk aantal traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (leien) met dakkapel. Bakstenen gebouw met lijstgevel. Rechthoekige vensters en bolkozijnen in een vlakke kalkstenen omlijsting; gereconstrueerde kruiskozijnen. Gekoppelde, smalle bakstenen venstertjes op de bovenverdieping.

  • GYSELINCK J., De Leliën. De renovatie van een Maaslands burgerhuis te Maaseik , (M&L., 12, (4),1993, p. 25-40).
  • HEYMANS H. - e.a., Van put naar kluis. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van "Den Prince van Luyck" en "De Stadt Amsterdam" te Maaseik, Maaseik, 1989.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis De Stad Amsterdam [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73423 (Geraadpleegd op 14-08-2020)