Sint-Janshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Sint-Jansberg
Locatie Sint-Jansberg 41, Maaseik (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maaseik (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maaseik (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Janshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve dateert van 1875 en vervangt de oude hoeve, die zich iets meer oostelijk bevond; die plaats wordt thans ingenomen door recente schoolgebouwen.

U-vormige hoeve, met rechts van het erf het woonhuis, achteraan de stallen, en links de langschuur; de verbinding tussen de schuur en de stallen is recent.

Het woonhuis is een bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen over de drie rechtse traveeën, één over de drie linkse traveeën; laatsgnoemd gedeelte werd recent eveneens tot twee bouwlagen verhoogd. Zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Gevelritmering door middel van vlakke, bakstenen pilasters. Baksteenfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen, de benedenvensters met hardstenen lekdrempels. De zijgevel is afgewerkt met baksteenlisenen; de mergelstenen gevelsteen met datering 1875 is afkomstig uit een dienstgebouw.

Bakstenen stalvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen), achteraan het erf; alleen de getoogde muuropeningen zijn oorspronkelijk. Bakstenen langschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), met recent aanbouwsel aan erfzijde en gewijzigde muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Jansberg

Sint-Jansberg (Maaseik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.