Sint-Laurentiuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maaseik
Deelgemeente Maaseik
Straat Kapelweg
Locatie Kapelweg 67, Maaseik (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maaseik (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maaseik (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Laurentiuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

HISTORIEK

De oorspronkelijke Sint-Laurentiuskapel bevond zich onmiddellijk ten zuiden van het kasteel van Wurfeld en was een stichting van 1640 van de gebroeders Willem en Jacob Croll, kanunniken van het Maaseiker kapittel. Ze werd bediend door de kruisheren. De goederen van de gebroeders Croll komen na hun dood in het bezit van R.N.J. Smets, deken van de collegiale kerk van Maaseik; daarna in het bezit van Verschuyl.

De kapel wordt tijdens de Franse periode niet verkocht. In 1840 wordt A. Eyckholt, heer van Visserweert eigenaar van het kasteeltje en de kapel van Wurfeld. Door huwelijk gaan de goederen over naar de familie Nagels. Ludovic Nagels laat de oude kapel van Wurfeld afbreken en in 1900 een nieuwe bouwen, op de huidige plaats.

BESCHRIJVING

Neogotisch zaalkerkje naar ontwerp van M. Christiaens (Tongeren). Drie traveeën met een driezijdige koorsluiting; uitspringend portaal in de voorgevel. In 1953 zijn de zijbeuken van twee traveeën onder plat dak, het transept, en de aanbouwsels aan het koor toegevoegd.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien), met klokkenruitertje boven de eerste travee. De zijgevels en het koor zijn afgewerkt met een dubbel dropmotief onder de dakrand; geprofileerde kroonlijst van helderrode baksteen. Bakstenen steunberen tussen de traveeën met hardstenen afdekking. Spitsboogvensters in een omlijsting van geprofileerde, helderrode baksteen; natuurstenen maaswerk. De voorgevel is een puntgevel met hardstenen afwerking en schouderstukken. Spitsboogvormig tweelicht boven het portaal, omlijsting confer supra, met hardstenen afzaat; erboven een spitsboognis met Sint-Laurentiusbeeld. Het portaal is een geprofileerde spitsboogdeur in een omlijsting van helderrode baksteen en hardsteen.

Bepleisterd interieur, overdekt door middel van een houten spitstongewelf op houten, spitsboogvormige gordelbogen gedragen door gesculpteerde consoles. De toegevoegde zijbeuken zijn voorzien van een vlakke zoldering, de toegevoegde transeptarmen van een bepleisterd spitstongewelf. Spitsboogvormige scheiboog tussen koor en schip. De koorwanden zijn afgewerkt met spitsbooglisenen op halfzuiltjes met gesculpteerd kapiteel.

Mobilair: beeld van Sint-Laurentius, gepolychromeerd hout (eerst helft 18de eeuw). Neogotisch altaar, hout en koper (circa 1900); neogotische communiebank, thans altaar (circa 1900). Twee neogotische biechtstoelen, eik (circa 1900). Neogotische glasramen (circa 1900).

  • FRAIPONT S. de, Wurfeld, Maaseik, 1953.
  • FRAIPONT S. de, Wurfeld en zijn Sint-Laurentiuskerk, Maaseik, 1962.
  • GERITS J., Gids voor Vlaanderen, Antwerpen, 1985, p. 667.
  • S.N., Studiedag neogotiek in Noord-Limburg. Werkdocument 5/00I, in Studiedag neogotiek in Noord-Limburg. 1990. Lommel.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wurfeld

Maaseik (Maaseik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.