erfgoedobject

Pastorie van Sint-Jacob

bouwkundig element
ID: 73531   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73531

Juridische gevolgen

Beschrijving

Classicistisch breedhuis dat in het laatste kwart van de 18de eeuw opgetrokken werd in een ruime, ommuurde tuin op de hoek van de Kruis- en de Hertstraat. Het pand is opgevat als een dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak tussen aandaken met top- en schouderstukken, muurvlechtingen en -ankers.

De lijstgevels, voorzien van steigergaten en muurankers, zijn sterk geritmeerd door rechthoekige muuropeningen: een voordeur in een zandkalkstenen platte bandomlijsting, een versmalde achterdeur met fraai 19de-eeuws schrijnwerk, en vensters met zandkalkstenen lateien, dito onderdorpels in de achtergevel en hardstenen lekdrempels in de voorgevel. Rond het venster, uiterst rechts in de achtergevel, zit nog de aanzet van een platte bandomlijsting.

Het pand werd in de jaren 1990 grondig gerenoveerd: de voor- en zijgevels werden bepleisterd, de achtergevel werd gekaleid, alle vensters werden voorzien van nieuw schrijnwerk, en in het dak kwamen twee dakkapellen en dakvlakvensters. Gelijktijdig werden het aanpalende bijgebouw, en het wagenhuis, beide reeds opgetekend op de kadasterkaart van 1813-1825, afgebroken en gereconstrueerd. Tegen het bijgebouw staat een halfronde serre.

In 2001 werd in de tuin, ter vervanging van een houten barak, een éénlaags volume opgetrokken met clublokalen voor de scouts.

De tuin, van de straat gescheiden door een bakstenen muur met spiegels, is toegankelijk via een recente opening, een klein voetgangersdeurtje (na 1845) en een rechthoekige poort die in 1845 samen met een deel van de muur naar ontwerp van J. Verheyden op de nieuwe rooilijn opgetrokken werd. De poort is gevat in een omlijsting van blauwe hardsteen, gevormd door oplopende pilasters met Franse voegen die een entablement ondersteunen waarop het opschrift "PRESBYTERE". In 1987 werd het pand opgenomen in het beschermd stadsgezicht rond de Sint-Jacobskerk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (12.01.1987).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 913 (bouwvergunning 12.06.1845).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Parochiekerk Sint-Jacob

  • Is deel van
    Kruisstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie van Sint-Jacob [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73531 (Geraadpleegd op 27-01-2020)