erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID
7355
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7355

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer G. Fromm, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1904. Het gebouw is sterk verwant met de hotels Davidis-Schulte en Le Blon uit 1902 in de Van Schoonbekestraat, en de dokterswoning De Deken uit 1908 aan het Falconplein.

Het hotel Fromm behoort tot het latere oeuvre van Jean Baptiste Vereecken, die van 1893 tot 1906 met zijn zoon Emile geassocieerd was. Vanaf midden jaren 1860 bouwde hij een succesvolle carrière uit in dienst van de belangrijkste Antwerpse makelaars- en bankiersfamilies, zoals Havenith, Grisar, Pecher, Bunge, Meeûs, Kreglinger, Good en Nottebohm. Vader Vereecken ontwierp talrijke voorname herenhuizen op de meest prestigieuze locaties van Antwerpen en Berchem zoals het Stadspark en het Prins Albertpark, naast grote aantallen burgerhuizen in nieuwe wijken als het Zuid, onder meer ook voor eigen rekening. Daarbij bleef hij trouw aan een conventioneel eclecticisme van neoclassicistische inspiratie. Vanaf midden jaren 1890 evolueerde de architectuurproductie van het bureau Vereecken, mogelijk onder invloed van zoon Emile, naar een rijker geornamenteerd neorenaissance- of neobarokidioom. Representatieve voorbeelden uit de beginjaren van de samenwerking tussen vader en zoon Vereecken zijn het hotel Vandevelde uit 1895 op de hoek van Louiza-Marialei en Rubenslei, hotel Pungs uit 1896 in de Beeldhouwersstraat, en het monumentale ensemble winkelpanden in opdracht van Ernest Paul Grisar en Albert Kreglinger uit 1898 in de Leysstraat. Vanaf 1906 zette Emile Vereecken de praktijk in eigen naam tot midden jaren 1920 voort, met herenhuizen, bank- en kantoorgebouwen in beaux-artsstijl.

Met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit geel baksteenmetselwerk in kruisverband, op een plint uit blauwe hardsteen. Van witte natuursteen is overvloedig gebruik gemaakt voor de deur- en vensteromlijstingen, lekdrempels, onderdorpels, erker en architraaf. De compositie legt de klemtoon op de brede middenas, die naar midden-18de-eeuws voorbeeld in de bovenbouw als frontispice is uitgewerkt, gemarkeerd door een rondbogig spaarveld en bekroond door een gebogen pseudo-fronton. De eerste verdieping wordt geaccentueerd door een driezijdige erker met rijk bewerkte basis en een smeedijzeren balkonborstwering als bekroning. Het vlak omlijste spiegelboogportaal, heeft als bovenlicht een ronde oculus met sluitsteen, oren en waterlijst. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogvensters. Deze zijn op de begane grond en in de middenas gevat in een vlakke omlijsting met oren, sluitsteen, waterlijst en onderdorpel; in de smalle zijtraveeën beperkt de omlijsting van de bovenvensters zich tot een eenvoudige waterlijst en een lekdrempel met onderdorpel of consoles. De rocaille- of mascaronsleutels, acanthusconsoles en het patroon van het smeedwerk, zijn ontleend aan de Lodewijk XIV, de régence, de Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl. Een klassiek hoofdgestel met gebroken architraaf en houten kroonlijst op klossen en consoles vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters met typische roeden is bewaard, evenals de smeedijzeren souterraintralies.

De plattegrond beantwoordt aan de klassiek typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#671.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7355 (Geraadpleegd op 09-05-2021)