erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
7359
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7359

Juridische gevolgen

Beschrijving

In oorsprong bescheiden burgerhuis, dat deel uitmaakte van een geheel van vier gekoppelde rijwoningen in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1853 opgetrokken door de koopman Pierre Claes-Mertens. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het pand werd in opdracht van de weduwe F. Meeus inwendig verbouwd en uitgebreid met een nieuwe achterbouw, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1911. Het plan voor een nieuw gevelfront in beaux-artsstijl, met een bekleding in imitatie-natuursteen, de middenas gemarkeerd door een centrale, driezijdige erker met koepeldak en een dakvenster met ovale oculus, guirlandemedaillon en gebogen waterlijst, werd niet uitgevoerd. De gevelvernieuwing bleef beperkt tot een stucdecor en vermoedelijk de toevoeging van een centraal balkon.

Het architectenbureau van de broers Paul en Gust Wauters was actief van kort na de eeuwwisseling tot het einde van het interbellum. Zoals zij zich in hun vroege werk zowel van de neostijlen als de art nouveau bedienden, volgde hun productie tijdens het interbellum evenzeer de heersende trends beaux-arts en art deco.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een lage plint uit blauwe hardsteen. Geleed door de puilijst legt de compositie de klemtoon op de middenas, die wordt gemarkeerd door een balkon met consoles en balustrade. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen, de bovenvensters in geriemde omlijsting met bewerkte dagkanten, oren en guttae. Het aan de Lodewijk XVI-stijl ontleende geveldecor bestaat uit guirlandemedaillons boven de vensters, entrelacs in de borstwering van de bovenverdieping, en guirlandes rond de steigergaten. Een houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen uit 1911, beslaat een enfilade van salon, eetkamer en veranda de begane grond, geflankeerd door de keuken annex pomphuis en wc in de achterbouw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1853#644 en 1911#1200.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7359 (Geraadpleegd op 06-05-2021)