erfgoedobject

Instituut voor Scheikunde

bouwkundig element
ID: 73627   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73627

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig Instituut voor Scheikunde dat in 1949 in opdracht van de Katholieke Universiteit van Leuven door E. Goethals werd ontworpen en volgens de gevelsteen in 1956 werd opgetrokken als een nagenoeg vierkant complex in baksteen, breuksteen en beton, rond een vierkante binnenkoer, met twee dwarsvleugels van vier bouwlagen - beïnvloed door de Amsterdamse School -, en twee lagere langsvleugels, waarvan die aan de straatzijde eerder historiserend en portiekvormig is uitgewerkt en die aan de koerzijde drie bouwlagen telt.

De twee bouwlagen hoge straatvleugel wordt gekenmerkt door een portiek van korf- en rondbogen op gedrongen halfzuilen, met halfronde nisjes boven de imposten, en in de boogopeningen een gietijzeren hekwerk en dito poort, waarboven een gevelsteen met kardinaalswapen en datering "1956".

De dwarsvleugels zijn uitgewerkt als penantengevels met een zware, breukstenen plint, en strak geritmeerde vensters met betonnen lateien en lekdrempels, en worden aan de straatzijde gekenmerkt door een midddentravee met getrapte penanten; een naar de Amsterdamse School verwijzend motief. Het oorspronkelijk schrijnwerk bleef overal bewaard.

Heden Residentie Holleberg.

Interieur. Ruime en door de hoge vensters goed verlichte lokalen die dienst doen als laboratoria, burelen en seminarielokalen. Auditorium op de derde verdieping.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 106771 (bouwvergunning 04.07.1949).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Instituut voor Scheikunde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73627 (Geraadpleegd op 29-01-2020)