erfgoedobject

Geheel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
73653
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73653

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van vier rijhuizen die in 1912 door O. Devos ontworpen werden als enkelhuizen van drie bouwlagen onder een doorlopend zadeldak, met picturaal uitgewerkte lijstgevels die horizontaal geleed zijn door een hardstenen plint, dito lekdrempels, banden en ontlastingsbogen in witte baksteen en een kroonlijst op sierconsoles. De gevel is voorts sterk geritmeerd door de halfgevelhoge pilasters met getrapte aanzet, de ontdubbelde derde bouwlaag van de nummers 2 en 8, en de als drielicht uitgewerkte boogvensters met een hardstenen balkon op consoles en een gebombeerd, gietijzeren balustrade.

Het geheel werd opgetrokken voor een 17de-eeuws volume dat volgens de Primitieve Kadasterkaart de zuidelijke vleugel was van "Den Horen op de Biest", een grote brouwerij die reeds in 1409 in een schepenakte vermeld werd en zeker tot in 1905 actief was. De langgerekte vleugel werd geïncorporeerd bij het in 1912 gebouwde ensemble dat door de rooilijnwijziging ter hoogte van nummer 2 volledig vóór het 17de-eeuwse volume lag en ter hoogte van nummer 8 slechts een schermgevel vormde, zoals het aandak aan de linker zijgeveltop aantoont.

De zeker tot het einde van de 17de eeuw opklimmende vleugel - goed zichtbaar van in de Hertstraat - telt twee bouwlagen onder een steil kunstleien zadeldak, voorzien van vier grote schouwen en gevat tussen aandaken met zandkalkstenen schouderstukken en muurvlechtingen. De oostelijke zijgevel is door de schuine inplanting ten opzichte van de huidige rooilijn bijna volledig vrijstaand en is opgevat als een verankerde puntgevel van twee traveeën met rechthoekige vensters in negblokomlijsting, zoldervensters en een topstuk.

In de voorgevel bleef enkel het schrijnwerk van de tweede bouwlaag van nummers 4 en 8, dat van de derde bouwlaag van nummer 8 en dat van de deur van nummer 6 bewaard. Nummer 2 met ingekaste kroonlijst.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (08.03.1995).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 73832 (bouwvergunning 18.07.1912).

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Geheel van burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73653 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.