erfgoedobject

Pakhuizen

bouwkundig element
ID
73687
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73687

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pakhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd monument Beursgang en aanpalende woningen
    Deze bescherming is geldig sinds 29-11-1976

Beschrijving

Imposante pakhuizen die vermoedelijk rond 1800 gebouwd werden op de site van de voormalige brouwerij "De Borse", die werkzaam was tot het derde kwart van de 19de eeuw en haar naam schonk aan de achterliggende Beursgang, waarin zeker sinds 1890 arbeidersgezinnen gehuisvest waren. De straatgevels, verankerd, voorzien van steigergaten en oorspronkelijk gekaleid, tellen vijf naar boven toe verjongende bouwlagen, en worden getypeerd door registers van rechthoekige muuropeningen die in de bovenbouw van nummers 7-9 voorzien zijn van kalkzandstenen lateien en lekdrempels, en door laadvensters onder een zadeldak met schild, in nummers 7-9 met hijsmechanisme.

Omwille van de dreigende verwaarlozing en stedenbouwkundige veroordeling, werd het geheel in 1978 beschermd als monument, samen met de Beursgang, de panden Wagenweg 13-15 en de panden Brusselsestraat 107 en 111.

Nummers 5-7, telt vijf traveeën en was in 1825 al opgesplitst in twee eigendommen. Hiertoe werd de middelste travee ter hoogte van de begane grond ontdubbeld en voorzien van twee deuren die, net zoals de vensters in de buitenste traveeën, gevat zijn in een hardstenen platte bandomlijsting. De begane grond wordt afgelijnd door een hardstenen puilijst. De twee traveeën brede zijgevel, vrijstaand tot 1854, is opengewerkt door middel van rechthoekige laadvensters en twee oculi in de top. Het schrijnwerk van de begane grond, en dat van de twee bovenste bouwlagen -oorspronkelijk ingevuld door houten laadluiken - werd recent vervangen door metalen schrijnwerk met dubbele beglazing.

Nummers 9-11 werd, samen met de huizen in de Beursgang, na jaren van verwaarlozing op het einde van de jaren 1980 grondig gerenoveerd en herbestemd tot individuele woningen (waarbij het adres werd gewijzigd in Beursgang 1). Hierbij werd de oorspronkelijke structuur van moer- en kinderbalken in het pakhuis volledig verwijderd om de bovenste bouwlagen te verhogen en bewoonbaar te maken. Voorts werden muuropeningen verkleind en kwam er aan de straatzijde in de tweede travee een metalen balkonstructuur onder het laadvenster.

In de derde travee bevindt zich de toegang tot de Beursgang, een gedeelte van de voormalige brouwerij, waarin sinds 1890 meerdere gezinnen gehuisvest waren. Op het binnenplein werden drie kleine woningen heropgebouwd, waarvan één, Beursgang nummer 2, de reconstructie is van een 17de-eeuws diephuis (vermoedelijk een restant van de voormalige brouwerij "de Borse"), met een puntgevel die gekenmerkt wordt door een voormalig kruisvenster met dubbel ontlastingssysteem, een rondboogvormig laadvenster in negblokomlijsting, muurvlechtingen en een topstuk in de geveltop.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier (29.11.1976).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1394 (bouwvergunning 13.03.1894).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009

Aanvullende informatie

In 1994 herbestemd tot sociale woningen.
Auteurs : Kennes, Hilde
Datum: 08-08-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pakhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73687 (Geraadpleegd op 06-05-2021)