Mariakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle
Straat Sint-Pietersstraat
Locatie Sint-Pietersstraat zonder nummer, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mariakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sint-Pietersstraat z.nr. Mariakapel van 1954. Inplanting ten zuidoosten van de kerk nabij de sacristie.

Eenbeukige kapel van twee traveeën en een vlakke sluiting; aan zuidoostelijke zijde openwerkt. Leien zadeldak met dakschild en dakruiter. Gesigneerd en gedateerd cf. opschrift in resp. rechter en linker steunbeer: "MARIAJAAR 1954 INGEZEGEND MGR. DESMEDT PASTOOR E.H. DEGEETER ARCH. R. MEYER OOSTENDE" en "ROTSAERT ZONEN AANNEMER SINT-PIETERSKAPELLE". Baksteenbouw boven lage breukstenen sokkel. Rondboogvensters in zijgevels. Arduinen grafplaat in westgevel met wapenschild waaronder opschrift: "Begraafplaats van de Familie Jonker Roland Rapaert de Grass Le Fevere de ten Hove. R. Vermeersch Roeselare".

Beschilderd en bepleisterd interieur. Natuurstenen altaar met centraal opschrift: "H. MAAGD DER ARMEN HEB VERTROUWEN" met rechts en links de volgende opschriften: "GIFT VAN M.WE DE SOETE EN DOCHTER" en "R. VERMEERSCH ROESELARE".

Erboven rondboognis met gelazuurde tegels en oeil-de-boeuf met glasraam. Links en rechts glasramen in rondbogige vensteropeningen met mariale voorstellingen.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Pietersstraat

Sint-Pietersstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.