Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Wilskerke
Straat Vaartdijk-Noord
Locatie Vaartdijk-Noord 55, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vaartdijk Noord nr. 55. Midden de velden gelegen en zuidelijk georiënteerde, voormalige landarbeiderswoning. Voortuintje afgezet door knotwilgen en beek. Bakstenen stoep. Langgestrekt hoevetje bestaande uit een linker stalgedeelte + woonhuis van drie traveeën + rechts stalgedeelte onder doorlopend zadeldak (nok evenwijdig met vaart, Vlaamse pannen) uit het laatste kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw. Witbepleisterde baksteenbouw boven gepikte plint. Getoogde muuropeningen; luiken. Noordgevel. Opkamer waaronder twee kelderopeningen. Aanbouw onder lessenaarsdak. Getralied zoldervenster in rechter zijgevel.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wilskerke

Wilskerke (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.