erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 73765   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73765

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Hayesbos en Verrebeekvallei
  Deze bescherming is geldig sinds 31-03-2017

Beschrijving

Semigesloten hoeve met U-vormige aanleg. Boerenwoning met schuur, bakhuis en stallen minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw, in het tweede kwart van de 20ste eeuw vergroot en uitgebreid (zie kadasterarchief). Gekasseid erf toegankelijk via ijzeren hek tussen schuur en loods.

Bakstenen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen, nokrichting loodrecht op de straat). Zuidelijk georiënteerde verankerde erfgevel met onderkelderde opkamer. Voordeur gevat in gesinterde bakstenen omlijsting met oren en waterlijst op muizentand. Beluikte steekboogvensters met vernieuwd houtwerk. Kamer met tochtportaal, balklaag op moerbalk met uitgewerkte sleutel en spoor van schoorgat.

Ten oosten palend aan de straat, aangebouwde dwarsschuur in deels versteende vakwerkbouw; houten stijl- en regelwerk op bakstenen voet met afwisselend vitswerk met lemen vullingen en metselwerk; zuidelijke zijpuntgevel met houten beschieting. Overstekend steil zadeldak (golfplaten, nok parallel aan de straat) op daklijstbalkjes; opgeklampte poort; behouden sporenkap. Erfgevel met uitbouw voor varkensstal en toiletten; toiletdeur met mooi snijwerk en houten duiventil naar verluidt uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Straatgevels rood geschilderd en ten dele bekleed met platen die vakwerkbouw aan oog onttrekken.

Ten zuiden, met loods vergroot wagenhuis (nok loodrecht op de straat).

Ten zuidwesten, bakhuis van het tweeledige type onder notelaar; grotendeels versteende vakwerkbouw met pannen zadeldak. Bewaard kozijnvenstertje met houten spijlen onder lemen muurvak; oven nu zonder dak. Zijdelings uitgebreid met stal.

Ten westen, koeien- en gekasseide paardenstal met ruiven palend aan woonhuis; bepleisterde troggewelven op ijzeren I-balken. Achtererf met ommuurde moestuin.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

 • Is deel van
  Driestenbroekestraat

 • Is deel van
  Hayesbos en Verrebeekvallei

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren haag als erfafsluiting

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren hagen van rode kornoelje

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semigesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73765 (Geraadpleegd op 01-11-2020)