erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 73841   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73841

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Lager ten opzicht van het straatniveau gelegen gesloten hoeve. Volgens kadastergegevens minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw, mogelijk ouder (zie houten anker boven voordeur). Aan de straat, boerenhuis van zeven traveeën met aan weerszij aansluitende bijgebouwen onder doorlopend zadeldak (thans kunstleien, voorheen stro, nok parallel aan de straat), overstekend op schoorstukken boven de rechthoekige voordeur. Verankerde en gecementeerde lijstgevel met rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels. Vernieuwd houtwerk. Sterk verbouwde achtergevel met tand- en overhoekse daklijst en sporen van geprofileerd druiplijstje.

Gekasseid erf achter de woning, volledig ingesloten door gewitte bakstenen bedrijfsgebouwen met zadeldaken (pannen, golfplaten).

Ten oosten, dubbele dwarsschuur; versteend vakwerk met resterende stijlen, sporadisch met aansluitende schoren van overstekende dakrand; ankerbalken in poortkozijnen; tussenschotten met lemen vulling in houten skeletstructuur van gewijzigd gebint.

Ten westen, tweede dwarsschuur met paardenstal.

Ten zuiden, varkensstal en bakoven.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73841 (Geraadpleegd op 05-08-2020)