erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
73915
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73915

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semigesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Semigesloten bakstenen hoeve met U-vormige aanleg, uitbreiding en aanpassing uit begin 20ste eeuw van oudere hoeve; open straatzijde van verharde rechthoekige binnenplaats afgesloten door breed driedelig ijzeren hek met letters R en G in middendeel.

Ten noordwesten, zijdelings aan de straat palend boerenhuis van zes traveeën en twee bouwlagen; linker deel onder wolfsdak (kunstleien) en lagere rechter deel met zadeldak. Diverse interieurelementen van linker deel laten een kern uit de tweede helft van de 18de eeuw vermoeden (twee parallelle overwelfde kelders, balklaag met versierde moerbalk en fraaie paneeldeur in centrale kamer); huis in begin 20ste eeuw uitgebreid, verhoogd en aangepast, ook binnenshuis onder meer in het eerste tot tweede kwart van de 20ste eeuw (zie wandbeschildering met sjablonen in de "beste kamer" met motieven ontleend aan de art-decostijl). Sieranker tegen schouw aan straatzijde onder volgende letters op rij: J G V A (zou verwijzen naar pachter Jozef Van Assche). Bakoven geïncorporeerd in achterbouw onder verlengd achterdakschild.

Aaneensluitende bedrijfsgebouwen waarvan achtergevels met baksteenfries onder muurplaat.

Ten noordoosten, dubbele dwarsschuur met varkensstallen tussen beide doorritten, onder schilddak (pannen, nok parallel aan de straat). Varkensstaldeuren met houten latei en rondboogvormige nissen voorzien van voedergat.

Ten zuidoosten, koeien- en vroegere paardenstallen onder vooraan afgewolfd zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Zolderluiken in de erfgevel.

Voormalige veldkapel, nu in gebruik als tuinhuis; gelegen op het achtererf aan voetweg voorheen zogenaamd Fraan. Rechthoekige bakstenen kapelletje onder zadeldak (golfplaten), uit de 19de eeuw (?); aangeduid op topografische kaart van 1884. Gecementeerde voorpuntgevel met uitspringend kruis boven rondboogdeur. IJzeren topkruis heden tegen de achtergevel met vlechtingen. Gepolychromeerd plaasteren Heilige Barbarabeeld.


Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73915 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.