erfgoedobject

Zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden

bouwkundig element
ID
73923
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73923

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Cordenuitstraat. Ten oosten achter de kerk gelegen rest van voormalig zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden. Stichting in 1844 van het godshuis bediend door hospitaalzusters franciscanessen met bijhorend weeshuis, pensionaat en lagere meisjesschool. In 1938 klooster met bejaardentehuis voor mannen van de zusters van Sint-Franciscus van Soignies overgenomen door de zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel. Na sluiting van het rusthuis in 1988 verkocht aan de zusters dominicanessen van Bethanië uit Lint. Sluiting van het klooster in 1995. Heden onthaal- en vormingshuis van v.z.w. Beneden Bethanië.

Instelling van de hospitaalzusters aanvankelijk gehuisvest in drie aaneenpalende huizen, nadien vervangen en uitgebreid tot een klooster met U-vormige aanleg (volgens kadasterarchief in 1851, 1859); nog verder uitgebreid en aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw. Heden rest nog een deel van het bakstenen gebouwencomplex, door zijn grootschalig volume refererend aan zijn aanvankelijke functie. Vleugel van twee bouwlagen parallel aan de Cordenuitstraat, doch met nieuw bakstenen gevelparement. Achterin gelegen vleugel van twee bouwlagen (loodrecht op de Cordenuitstraat) vroeger met klokkentorentje van kloosterkapel (zie oude prentbriefkaart); links uitgebreid met twee traveeën en onder vergroot schilddak. Verankerde lijstgevel met bouwnaad; hardstenen lateien op begane grond en getoogde bovendorpels; aflijnende houten kroonlijst op klossen.

  • Gegevens uit het kerkarchief van Everbeek-Beneden verstrekt door mevrouw M. De Weerdt-Borremans.
  • Informatie verstrekt door L. De Temmerman.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zusterklooster met godshuis van Everbeek-Beneden [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73923 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.