Kapellekoutermolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Everbeek
Straat Hemelrijk
Locatie Hemelrijk zonder nummer, Brakel (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brakel (adrescontroles: 07-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapellekoutermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Puin van de zogenaamde Kapellekoutermolen, benaming verwijzend naar de locatie. Gelegen ten noorden van de straat, op een afstand bepaald in het oprichtingsoctrooi van 1788 voor de molen; bereikbaar via veldweg naast nummer 12. Opgericht in 1788-1791 als stenen korenwindmolen op molendam afgezet door bakstenen muur met steunberen. In werking tot 1919. Sinds midden 20ste eeuw ontmanteld en deels gesloopt. Thans rest nog verscholen door omringende populieren: niet afgedekte ingekorte conische bakstenen molenromp op molendam met bakstenen ommuurd. Behouden getraliede vensters (deels gedicht) van drie bovenverdiepingen boven beide poorten: overblijvend metselwerk van hun vroeger overwelfde doorrit in de belt. Binnenin enkel nog een paar balken van de drie ingestorte balklagen.

  • BAUTERS P., Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, p. 371-372.
  • DE TEMMERMAN L., Bijdrage tot de geschiedenis van de Everbeekse familie Vandenhaute. Deel 2 Het molenaarsgeslacht, in Triverius, XXX,1, 2000, p. 4-13.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Everbeek

Everbeek (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.