erfgoedobject

Korootkapel en boerenwoning

bouwkundig element
ID
73946
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73946

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige zogenaamde "Korootkapel" of zogenaamde "Kapel te Koroot", toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw ter Engelen en bijbehorend voormalig huis van de bedienaar der kapel. Na oprichting circa 1630 (?) stichting bij testament in 1632 vastgelegd door Michel Mahieu († 1633), priester te Ath (Henegouwen). Gelegen op het gelijknamig goed te Coroy of Couroit, door de stichter in leen gehouden van de heerlijkheid de Croy. Herstellingswerken aan kapel uitgevoerd kort voor 1787. Als bidplaats afgeschaft met de Franse Revolutie, verbeurd verklaard en verkocht. Kapel korte tijd gebruikt als schooltje (1803-1810), nadien omgevormd tot landbouwbedrijf. Gelegen in grenshoek met Geraardsbergen (Zarlardinge) en met Lessines (Ghoy), aan bocht van de straat naar Lessinen. Ingeplant naast de toegangsweg van de zogenaamde "Ferme du Courois" (nummer 6). Op de Ferrariskaart (1771-1778) met min of meer idem aanleg als heden, aangegeven als "C(hape)lle des Anges", aan de "Grande Chemin d' Ath à Audenarde". Volgens Atlas der buurtwegen van 1844-48 gereduceerd tot twee vleugels in L-vorm van kapel en woning; later uitgebreid met bedrijfsgebouwen tot hoeve van het semigesloten type. Binnenkoer met toegang links opzij, schuin geplaatst ijzeren hek op westelijke erfhoek.

Baksteenbouw met verwerking van Henegouwse hardsteen, enigszins aangepast in de 19de en de 20ste eeuw. Ten zuidoosten, parallel aan de straat ingeplante hoge voormalige kapel van vijf traveeën met halfronde sluiting (ten oosten). Deels gewijzigd dakvolume: twee linker traveeën bewaren steil zadeldak (kunstleien) met links aandak met vlechtingen op schouderstuk; zoldervenster met hardstenen dorpels en negblokken deels gedicht tot oculus; drie rechter travee onder verlaagd zadeldak (golfplaten); kunstleien dakschild boven kapelsluiting. Kapel in twee bouwlagen opgesplitst en met gewijzigde muuropeningen. Sporen van hoog geplaatste gedichte vensters met hardstenen negblokken in gewitte straatgevel op gepikte plint van drie rechter traveeën Tot woning aangepaste twee linker traveeën met in de jaren 1950 op hoek toevoegde travee onder plat dak, tevens voorzien van nieuw bakstenen gevelparement en gewijzigde muuropeningen; gepaard met verwijdering van portaal met hardstenen omlijsting uit straatgevel van vroegere kapel (tweede travee).

Ten zuidwesten, voormalige kapelaanswoning, gelegen aan de toegangsweg van de zogenaamde "Ferme du Courois" en loodrecht op de Korootkapel. Hoog enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, onder steil zadeldak (leien) waarvan zuidoostzijde afgewolfd; linker zijaandak met vlechtingen op hoge schouderstukken met hardstenen console en afdekking. Behouden smalle benedenvensters met hardstenen dorpels en negblokken; deels gedicht kloosterkozijn in de deurtravee rechts van voorts gesloten bovenverdieping. Latei van gedichte deur met opschrift IHS / MA O? en hartmotiefje op wapenschildje; getralied gebogen bovenlicht; sluitsteen van omlijsting met in bekroning voorstelling in reliëf van de aartsengel Michaël met zwaard en schild die satan verslaat en met banderol voorzien van opschrift "Quis ut Deus" ("Wie is als God", = vertaling van de engelennaam Michaël, tevens voornaam van de stichter der kapel). Dakoverstek met houten dakzool op dito geprofileerde consolenrij. Links kleine aanbouw onder lessenaarsdak. Nieuwe bakstenen gevelbekleding tegen erfgevels van vroegere kapel aangebracht eind 20ste eeuw.

Bijbehorende bedrijfsgebouwen met resten van oude buitenmuren onder meer ten oosten aansluitend bij koorsluiting en ten noorden, in achtergevel van loods.

  • DEVOS P. met medewerking van BAUTERS L. en VAN DURME L., De Sinte-Mariekerk van Everbeek, verborgen rijkdom in de Vlaamse Ardennen, Gent, 1998, p. 72-75.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Korootkapel en boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73946 (Geraadpleegd op 12-05-2021)