erfgoedobject

Hof te Fransbeke

bouwkundig element
ID
74003
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74003

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof te Fransbeke
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve "Hof te Fransbeke", gebouwd in 1737-1738 door Christiaan Diu, heer van Blaasveld, Danker en Fransbeke, die het zuidwaarts en lager aan de Lange Haag gelegen oude "Hof te Fransbeke" liet slopen; als pachthoeve reeds bekend uit vermelding van 1572; weinig historische gegevens omtrent de gelijknamige heerlijkheid waarop de hoeve teruggaat.

Aan de straat palende grote hoeve van het semigesloten type met vrijwel vierkante aanleg. Merendeels gekasseide, fraaie ruime binnenplaats waarvan de centrale steenput de houten boom van de armpomp bewaart. Deels gewitte bakstenen hoevegebouwen waarschijnlijk voornamelijk uit de 18de eeuw; niettegenstaande enige 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen bleven aanleg en globaal karakter goed behouden. Erftoegang via de rechthoekige poort met gekasseide doorrit opgenomen midden de vleugel met stallen waarvan straatgevel deels gecementeerd en deels met nieuw bakstenen parement.

Achterin gelegen ruim boerenhuis van negen traveeën onder wolfsdak (pannen, nok parallel aan de straat), met jaartal 1737 gekerfd in een bewerkt houten blokje aan een schoor van het indrukwekkende zoldergebint. Brede afgeknotte zijpuntgevels met vlechtingen. Dubbelhuis met gewitte bakstenen gevels op gepikte plint. Erfgevel (ten zuidoosten) voorzien van getoogde vensters met groengeschilderde luiken en dito geschilderd houten zolderlaadvenster boven de rechthoekige centrale deur. Hardstenen deuromlijsting met neuten en imposten, gedeeld bovenlicht met kleine roedeverdeling. Idem omlijste achterdeur. Tweede voordeur rechts in gecementeerde omlijsting. Hardstenen boven- en onderdorpels toegepast in de achtergevel voor de veelal smalle, getraliede vensters. Zijdelings aanleunende vroegere varkensstallen gewijzigd tot garage.

In de noordoosthoek, driedelige overwelfde huiskelder met gedrukte tongewelven. Centrale gang en rechts aanliggende huisgedeelte met behouden indeling, linker echter aangepast. Zogenaamd beste kamer met opvallende schouw: zwarte marmeren schouwbenen met barokke vormgeving, schouwbalk met traditionele bordenlijst, geschilderd landschap in imitatiehouten lijst op de boezem (gesigneerd en gedateerd 18?? doch niet leesbaar).

Ten zuidwesten en ten noordoosten, twee tegenover elkaar ingeplante dwarsschuren onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met vlechtingen in hun zijpuntgevels. Rest van houtbouw ter hoogte van de schuurpoort in de erfgevel van beide schuren, gewit onder de houten daklijst.

Toegangsdeur van de vroegere paardenstallen in rechthoekige hardstenen omlijsting op neuten.

Tot loods verbouwd vroeger bakhuis op het achtererf.

  • MORRE V., Heer ende meester Christiaen Diu, Heer van Blaesvelt, Danker en Fransbeke, advokaat bij de Raad van Vlaanderen - wie hij was, (Triverius, X, 2 1980, p. 4-10)
  • MORRE V., De verdwenen molen op de Steenpaal te Opbrakel en enkele wetenswaardigheden uit zijn omgeving, (Triverius, III, 2, 1973, p. 11).

Bron: LANCLUS K. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hof te Fransbeke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74003 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.