erfgoedobject

Reeks burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 74121   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74121

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reeks van vier burgerhuizen in eclectische stijl, elk met twee traveeën en drie bouwlagen. Nummer 40, met een bijkomend souterrain, werd volgens de bouwvergunning van 1900 ontworpen door architect A. Schellsack, terwijl aan nummers 42 en 44 wellicht(?) de qua detaillering licht afwijkende ontwerpen kunnen toegeschreven worden die dateren van 1900 en respectievelijk op naam staan van architecten G. Decock en A. Spreutels; vermoedelijk werd nummer 46 eveneens in die periode opgetrokken.

Tijdstyperende bakstenen lijstgevels met contrasterende verwerking van arduin, witte, rode en gele steenlagen (nummer 40), natuursteen (nummers 42, 44) of gesinterde baksteen (nummer 46) voor de sokkels, het lijstwerk, de muurbanden en boogstenen. Als gemeenschappelijk kenmerk geldt verder hun verticaliserende opstand door de risalietuitwerking van de bredere venstertravee, voorts hun variërend omlijste rechthoekige en getoogde muuropeningen en hun beëindiging door houten kroonlijsten met modillons, klossen met drop of consoles, al of niet boven een tandlijst. Bij nummer 40 getuigen de decoratieve tegelband en de uitgewerkte ijzeren vensterleuningen van vage art nouveau invloeden. Nummer 44 onderscheidt zich door zijn neorenaissance getinte deur- en vensteromlijstingen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 62532 (bouwvergunning 16.07.1900); dossier 62433 (bouwvergunning 14.06.1900); dossier 62462 (bouwvergunning 02.07.1900).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Reeks burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74121 (Geraadpleegd op 09-07-2020)