erfgoedobject

Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

bouwkundig element
ID
74128
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74128

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vier panden die een sobere historiserende wederopbouwarchitectuur vertegenwoordigen: drie bouwlagen hoog, met eclectische gevelopstanden die vaag en op geïnterpreteerde wijze refereren aan de 18de-eeuwse stijlen.

Het vier traveeën brede nummer 12, gekenmerkt door een contrastrijk materiaalgebruik en horizontaliserende registerindeling met typerende bow window, werd ontworpen in 1921 door architect A. Devos. Dezelfde architect ontwierp ook het in 1921 vergunde nummer 14 met smalle deur- en bredere risalietvormende venstertravee. Nummer 15, één travee breed en voorzien van een gestileerd decor, spiegels en imitatiebanden doch een heden aangepaste pui, dateert van 1915. Het afgeschuinde en in totaal zes traveeën tellende nummer 16 werd ontworpen door architect Fr. Vandendael en vergund in 1921: met zijn horizontale registers met tweelichten en zijn smalle halsgevel met driezijdige erker onder balkon, markeert het pand de hoek met het Monseigneur Ladeuzeplein.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79601 (bouwvergunning 15.04.1921); dossier 79608 (bouwvergunning 14.03.1921); dossier 76612 (bouwvergunning 10.06.1915); dossier 80630 (bouwvergunning 26.08.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74128 (Geraadpleegd op 16-06-2021)