Wederopbouwwoonhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Jan Stasstraat
Locatie Jan Stasstraat 2, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wederopbouwwoonhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Vergund in 1923 en als privé-woonst ontworpen door architect Th. Vandormael, imposant wederopbouwpand dat de hoek vormt met de Bogaardenstraat. Het werd geconcipieerd als een halfvrijstaande woning op L-vormige plattegrond, met drie bouwlagen, vijf op twee zichtbare traveeën en een terugwijkende achterbouw; verder een binnenplaats met remise, toegankelijk via een poort en van de straat afgesloten door een muur. Het pand werd later betrokken door de Katholieke Universiteit Leuven: in 1939 werd de remise hoger opgetrokken, de woning heringedeeld en verhoogd met een mansardeverdieping; in 1960 volgde een uitbreiding achteraan, met huisvesting van een kapel. Heden vervult het pand de functie van "Universitaire Parochie".

Eclectische, 18de-eeuws geïnspireerde gevelarchitectuur met contrasterende toepassing van arduin, witte natuursteen en simili op een bakstenen achtergrond. Nadrukkelijk horizontale belijning door opeenvolgend de sokkel, de doorgetrokken lekdrempels en cordons, de balusterbalkons en -leuningen, de versierde muurbanden, de doorlopende waterlijsten boven de rechthoekige en korfbogige vensters en drielichten in blokomlijsting, en ten slotte door de houten "klassieke" gevelaflijning. Dit ritme wordt enigszins doorbroken door de bow windows en overhoekse rechthoekige erker. Typerende detaillering in het ijzerwerk van balkons en deur. Het bijgebouw en de nu deels met schijnvoegen gecementeerde straatmuur vertonen een baksteenstructuur, doorspekt met natuursteen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 81081 (bouwvergunning 19.01.1923), dossier 100096 (bouwvergunning 11.08.1939), dossier 116026 (bouwvergunning 01.12.1960).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Jan Stasstraat

Jan Stasstraat (Leuven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.