erfgoedobject

Heropgebouwde winkel- woonhuizen

bouwkundig element
ID: 74140   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74140

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heropgebouwde winkel- woonpanden die stilistisch in mindere of meerdere mate geënt zijn op de 17de- begin 18de-eeuwse baroktendensen, vermengd met andere stijlkenmerken.

Nummer 12, ontworpen door architect G. Decock, dateert van 1919 en verwijst qua opstand vaag naar de classicerende barok: ruime verwerking van natuursteen onder meer voor de bewaarde puiomlijsting en de gestapelde gebogen erkers met balustrades; gevelhoge pilastergeleding en dakvenster opgenomen in een halsvormige topgevelconstructie, met postamenten bekroond door siervazen.

Nummer 14, naar ontwerp van architect A. Vanden Eynde opgetrokken in 1920, markeert door zijn natuurstenen parement, de horizontaliserende registerindeling en pilasterbegrenzing, de balkonvormige borstweringen en trapezoïdale balustrade, en de beëindiging door een attiek onder een gelijkaardige halsvormig dakvenster als nummer 12. De ornamentiek met onder meer loofwerk-, acanthusblad-, schijfmotieven en festoendecor is 18de-eeuws geïnspireerd.

Nummer 23, met huisnaam "IN DE KETTING" - "A LA CHAINE" en gedateerd 1921 (zie de inscriptie in de spiegels op de borstweringen), werd gebouwd volgens de plannen van architect F. Vandendael. Combinatie van lijst- en topgevel met arduinbezetting voor de begane grond, rode baksteen verwerkt met witte natuursteen voor de bovenbouw. Eigentijdse interpretatie van vorm- en decorelementen ontleend aan de classicerende barok- en renaissancestijl, zie onder meer de arcadestructuur met typerende colonnetten, het Venetiaans geïnspireerd drielicht, de borstweringversiering van de gekoppelde rondbooglichten en de brede venstertravee met erker en decoratieve balkonhekken, die wordt begrensd door kolossale pilasters en bekroond door een uitgewerkte halsvormige top. Begane grond met privé-toegang links en op het gevelontwerp met vitrine in plaats van de huidige winkelingang.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 78068 (bouwvergunning 28.01.1919); dossier 79849 (bouwvergunning 05.01.1920); dossier 80226 (bouwvergunning 04.07.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Heropgebouwde winkel- woonhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74140 (Geraadpleegd op 03-07-2020)