erfgoedobject

Ensemble van het eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 74145   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74145

Juridische gevolgen

Beschrijving

Homogeen ensemble dat volgens de bouwvergunning van 1922 en het ontwerp van de architecten L. Spéder en J. Vander Veken werd opgetrokken als twee woningen met gedeeltelijk winkel- en gedeeltelijk woonfunctie op de begane grond.

Wederopbouwarchitectuur met gecombineerde hals- en lijstgevel van baksteen met verwerking van arduin voor de sokkel en natuursteen voor het lijstwerk. Vormentaal en ornamentiek refereren aan de lokale Lodewijk XIV-/XV-stijl, en in mindere mate ook aan de barok. De horizontaliserende registeropbouw met tot cordons doorgetrokken lekdrempels wordt doorbroken door de topgevel en de deurrisalieten die oorspronkelijk de privé-ingangen bevatten. Gevarieerde muuropeningen: op de begane grond, ritmische opeenvolging van korf- en rondbogige vitrines - de tweede en derde fungeerden in het ontwerp als vensters voor het kabinet en de eetkamer - en schouderbogige toegangen; getoogde en rechthoekige vensters in de bovenbouw. Voorts typerende omlijstingen, sierlijk hekwerk boven de erker en in de gegolfde balkons, spiegel- en mascaronornamenten, en neobarok getinte halsvormige top. Behouden schrijnwerk, houten kroonlijsten met klossen en dakvensters.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 76914 (bouwvergunning 22.05.1922).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Ensemble van het eclectische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74145 (Geraadpleegd op 15-10-2019)