erfgoedobject

Burgerhuis met apotheek

bouwkundig element
ID: 74153   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74153

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vergund in 1919 en volgens het jaartal in de top herbouwd in 1920, woning met oorspronkelijk gelijkvloerse apotheek, naar ontwerp van architect G. Decock.

Het statige gevelfront, dat boven de arduinen sokkel voorzien is van een natuurstenen parement, vertoont een gemengde barok en classicistisch geïnspireerde eclectische opstand. Tot de stijltypische reminiscenties behoren de nadrukkelijke registerindeling met superpositie van de pilasters - herhaald in de bow window en het drielicht in de bredere venstertravee -, de verhoogde halsvormige topconstructie met topstukken en bekronend fronton, en verder de decoratieve elementen als balustrades in leuningen en balkons, festoenen, chûtes en laurierkransen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79100 (bouwvergunning 02.12.1919).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met apotheek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74153 (Geraadpleegd op 09-07-2020)