Pastorie Sint-Ursmarusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lierde
Deelgemeente Deftinge
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 18, Lierde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lierde (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Lierde (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 30-11-2000).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Ursmarusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beschrijving

Pastorie, op hoekperceel tegenover westelijke gevel van de kerk; voorgaande pastorie minstens sinds de eerste helft van de 18de eeuw aan zelfde straathoek gelegen (melding van herstel pastorie in 1750). Bakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat), volgens bewaarde plannen gebouwd in 1829 tegen een aanvankelijk behouden deel van de anders georiënteerde vroegere pastorie. Herstellingswerken aan de pastorie gepaard met afbraak van overblijvend deel vroegere pastorie: namelijk in 1952-1953, volgens plannen van architect L. De Pessemier van 1950 vervangen door nieuwe aanbouw met gelijkaardig volume en met zijtoegang. Voegwerken in 1974.

Voorgevel met drie venstertraveeën, vier in achtergevel. Eenvoudige lijstgevels met kopse bakstenen architraaflijst; ogen voor luiken in hardstenen hoekstenen voor benedenvensters. Geaccentueerde rechthoekige voordeur in vlakke hardstenen omlijsting; verzorgd houtwerk met vierpassen in de roedeverdeling van het bovenlicht; gepikte plint met in hardsteen gevatte keldergaten.

Bewaarde binnenindeling met eenvoudige afwerking. Houten trap met conische trappaal en fijne spijlenleuning. Rode tegelvloer in rechter voorkamer.

Bijgebouw aan linkerzijde voortuin met bakhuis en stal, in 1961 vervangen door nieuw bakstenen bijgebouw eveneens onder lessenaarsdak met opeenvolgend garage, washuis en bergplaats naar ontwerp van architect R. Borremans (Nederboelare); garagepoort in straatgevel. Bakstenen voortuinafsluiting met poortje en lage serre aan rechter voortuinzijde gesloopt. Behouden bakstenen ommuring van achtertuin palend aan zijstraat.

  • Lierde, Gemeente-archief, Deftinge, 861.3; 861.31.
  • Rijksarchief Gent, Provinciaal archief, Hollandse periode II, (519/3).
  • DE BROUWER J. 1975: Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Deel V, Dendermonde, 314.
  • DE MEULEMEESTER M. 1952: De Congregatie van de Zusters van St. Vincentius te Deftinge, Leuven, 15.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Lierde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.