erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 74232   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74232

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hemelveerdegem
    Deze bescherming is geldig sinds 24-07-1981

Beschrijving

Aan straatbocht ingeplante gesloten hoeve, minstens opklimmend tot tweede helft 18de eeuw; deels herbouwd in begin 20ste eeuw (volgens eigenaar in 1911). Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken. Gesloten rechthoekige binnenplaats, gekasseid rondom vroegere mestvaalt. Toegangspoort in zuidwestelijke hoek, opgenomen in zuidvleugel. Gekasseide oprit ten zuiden met eik tegenover erftoegang.

Ten noorden, achterin gelegen boerenhuis met anderhalve bouwlaag uit begin 20ste eeuw; naar verluidt van 1911 en achter valse zoldering gedateerd 1769 op samengestelde balklaag van vroeger boerenhuis; erfgevel circa 1970 gewijzigd, namelijk met storende nieuwe muuropeningen en witgeglazuurd gevelparement.

Ten westen, lage 18de-eeuwse stalvleugel met resten van vlechtingen in noordelijke zijpuntgevel. Paardenstallen in vier noordtravee├źn; koeienstallen in aangepaste zuidtravee├źn. Gewitte erfgevel bewaart twee houten vensterkozijnen met dito tralies en luik; getoogde paardenstaldeur met twee zandstenen hoekstenen en onder klein rondbogig bovenlicht; houten dakkapel. Achtergevel palend aan vroegere voetwegel naar St. Jans-Plein, bewaart in rechthoekig gekalkt muurveld een mijterboogvormige gevelnis met sporen van blauwgekleurde kalklaag; gevat in uitspringende bakstenen omlijsting met oren bekroond door zandstenen ornament met gesculpteerd engelenhoofdje; porseleinen beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Halle verwijderd uit nis doch bewaard. Gekasseide paardenstallen met gedichte verbindingsdeur naar vroeger boerenhuis in zijgevel; lange bakstenen voederbak met ijzeren ringen aan de afdekbalk tegen lange westwand.

Ten oosten, schuin aan de straat gelegen grote dwarsschuur van 1911; vermoedelijk van vroegere schuur gerecupereerde opgeklampte schuurpoorten; binnenzijde van poort aan erfzijde met inscripties van namen en jaartallen 1831, 1881(?). Stallen in noordtravee. Afgeronde erfgevelhoek met pomp onder rondbogig gevelnisje.

Ten zuiden, lage varkensstallen met beeldnisje in straatgevel. Troggewelven tussen ijzeren liggers; bewaarde voedergang met voederluiken. Ten oosten aansluitende loods, deels in houtbouw met ankerbalkverbindingen (zie erfgevel).

Ten noordoosten, afzonderlijk vroeger bakhuis (oven gesloopt).

  • HEINS A. 1900-1901: Vieux coins en Flandre, Flandre Orientale, 1e et 2e livraison, Gand.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2000


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Hemelveerdegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74232 (Geraadpleegd op 15-12-2019)