erfgoedobject

Hoeve met brouwerswoning

bouwkundig element
ID
74377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74377

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve met brouwershuis
    Deze bescherming is geldig sinds 19-03-2002

Beschrijving

Het hoevecomplex met brouwerswoning uit de 19de eeuw getuigt van de agrarisch gebonden kleinschalige nijverheid in de gemeente Kruishoutem.

Historiek

Het beeldbepalend complex op de hoek met Sint Elooiskeer was in oorsprong een hoeve waaraan sinds het midden van de 19de eeuw een distillerie toegevoegd was door J. Stapleton, een zoon van een in het dorp gevestigde Ierse dokter. In het begin van de 20ste eeuw is het gekend als "Brouwerij De Veyt" en werd het voorgebouw verbouwd tot imposant brouwershuis met brouwerijgebouwen links ervan.

Beschrijving

Het voormalig brouwershuis is een imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met centrale ijzeren dakkapelletje. In kern werd het oude boerenhuis behouden, mogelijks reeds hoger opgetrokken in het midden van de 19de eeuw, nog eens aangepast circa 1870 en voorzien van nieuwe voorgevel in het begin van de 20ste eeuw. Het nieuwe voorgevelparement van gele baksteen is verrijkt met arduinen speklagen, hoekkettingen en dito -blokken aan de vensters en spiegels, het geheel op een arduinen en breukstenen plint. De rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels, onder ontlastingsboog kregen wel nieuw houtwerk. De spiegels op de borstwering en onder de kroonlijst zijn versierd met vergulde gestileerde plantmotieven. De deur werd geaccentueerd door een geprofileerde arduinen omlijsting en een bekronend ijzeren balkon op voluutconsoles. Een hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons lijnt de gevel af. De achtergevel is beraapt en voorzien van rechthoekige vlak omlijste vensters met luiken en een centrale deur met gezandstraald bovenlicht met brouwersmotief.

Het interieur behoudt vooral 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse elementen zoals de centrale gang met links achteraan het trappenhuis met bordestrap, stucplafond met puttifiguur als console en een mooie cementtegelvloer. De rechter voorkamer werd rijkelijk aangekleed met onder meer fraai stucwerk op de oudere moerbalken.

De aansluitende travee links kreeg hetzelfde voorgevelparement als het hoofdgebouw en fungeert als verbinding met de schuinlopende vroegere brouwerijgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw met gewitte bakstenen gevels. Rechts leunt een haakse vleugel aan met gewitte gevels op gepikte plint en pannen zadeldak en vormt een geheel met de vroegere bedrijfsgebouwen van de hoeve aan Sint Elooiskeer. Een poort geeft er toegang tot het deels gekasseid en met gras begroeid binnenerf met centrale notelaar en ijzeren hekken aan de oostzijde.

De in L-vorm gebouwde paardenstallen en schuur sluiten het erf aan de zuidzijde af. De voormalige brouwerijgebouwen aan de noordzijde werden aan de binnenerfzijde verbouwd en de infrastructuur van de voormalige brouwerij is daardoor volledig verdwenen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002200, Burgerlijke architectuur (S.N., 2002).

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met brouwerswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74377 (Geraadpleegd op 17-04-2021)