Teksten van Hoeve met brouwerswoning

Hoeve met brouwerswoning (2015)

Het hoevecomplex met brouwerswoning uit de 19de eeuw getuigt van de agrarisch gebonden kleinschalige nijverheid in de gemeente Kruishoutem.

Historiek

Het beeldbepalend complex op de hoek met Sint Elooiskeer was in oorsprong een hoeve waaraan sinds het midden van de 19de eeuw een distillerie toegevoegd was door J. Stapleton, een zoon van een in het dorp gevestigde Ierse dokter. In het begin van de 20ste eeuw is het gekend als "Brouwerij De Veyt" en werd het voorgebouw verbouwd tot imposant brouwershuis met brouwerijgebouwen links ervan.

Beschrijving

Het voormalig brouwershuis is een imposant dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een leien zadeldak met centrale ijzeren dakkapelletje. In kern werd het oude boerenhuis behouden, mogelijks reeds hoger opgetrokken in het midden van de 19de eeuw, nog eens aangepast circa 1870 en voorzien van nieuwe voorgevel in het begin van de 20ste eeuw. Het nieuwe voorgevelparement van gele baksteen is verrijkt met arduinen speklagen, hoekkettingen en dito -blokken aan de vensters en spiegels, het geheel op een arduinen en breukstenen plint. De rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels, onder ontlastingsboog kregen wel nieuw houtwerk. De spiegels op de borstwering en onder de kroonlijst zijn versierd met vergulde gestileerde plantmotieven. De deur werd geaccentueerd door een geprofileerde arduinen omlijsting en een bekronend ijzeren balkon op voluutconsoles. Een hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons lijnt de gevel af. De achtergevel is beraapt en voorzien van rechthoekige vlak omlijste vensters met luiken en een centrale deur met gezandstraald bovenlicht met brouwersmotief.

Het interieur behoudt vooral 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse elementen zoals de centrale gang met links achteraan het trappenhuis met bordestrap, stucplafond met puttifiguur als console en een mooie cementtegelvloer. De rechter voorkamer werd rijkelijk aangekleed met onder meer fraai stucwerk op de oudere moerbalken.

De aansluitende travee links kreeg hetzelfde voorgevelparement als het hoofdgebouw en fungeert als verbinding met de schuinlopende vroegere brouwerijgebouwen uit het begin van de 20ste eeuw met gewitte bakstenen gevels. Rechts leunt een haakse vleugel aan met gewitte gevels op gepikte plint en pannen zadeldak en vormt een geheel met de vroegere bedrijfsgebouwen van de hoeve aan Sint Elooiskeer. Een poort geeft er toegang tot het deels gekasseid en met gras begroeid binnenerf met centrale notelaar en ijzeren hekken aan de oostzijde.

De in L-vorm gebouwde paardenstallen en schuur sluiten het erf aan de zuidzijde af. De voormalige brouwerijgebouwen aan de noordzijde werden aan de binnenerfzijde verbouwd en de infrastructuur van de voormalige brouwerij is daardoor volledig verdwenen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO002200, Burgerlijke architectuur (S.N., 2002).

Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum: 2015


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Hoeve met brouwerswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/178753 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Hoeve (tekst 1999) (1999)

Voormalige hoeve met sinds midden 19de eeuw distillerie opgericht door J. Stapleton, zoon een in het dorp gevestigde Ierse dokter, sinds begin 20ste eeuw zogenaamde Brouwerij De Veyt. Ingeplant op de hoek met Sint Elooiskeer. Oorspronkelijke voortuin afgesloten door ijzeren hekken, heden laag bakstenen muurtje.

Voormalig brouwershuis. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat) met centrale ijzeren dakkapel. Behouden oude kern van vroeger boerenhuis, vermoedelijk hoger opgetrokken en uitgebreid circa 1850 en circa 1870 en voorzien van nieuwe voorgevel in 1906. Voorgevelparement van gele baksteen verrijkt met arduinen speklagen, hoekblokken, spiegels en arduinen en breukstenen plint. Rechthoekige vensters op doorgetrokken dorpels, onder ontlastingsboog; nieuw houtwerk. Spiegels met vergulde gestileerde plantmotieven. Gemarkeerde deur in geprofileerde omlijsting onder ijzeren balkon op voluutconsoles. Aflijnend hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons. Beraapte achtergevel met rechthoekige vlak omlijste vensters en centrale deur met geëtst bovenlicht met brouwersmotief.

Interieur met centrale gang met links achteraan het trappenhuis met bordestrap, stucplafond met puttifiguur als console en mooie decoratieve tegelvloer. Rechts voorkamer met rijkelijk stucplafond met gedecoreerde moerbalken.

Links aansluitende vleugel met één travee en één bouwlaag met gelijkaardig voorgevelparement als verbinding met de schuinlopende vroegere brouwerijgebouwen uit begin 20ste eeuw met gewitte bakstenen gevels. Rechts inspringende haakse vleugel langs Sint Elooiskeer met gewitte gevels op gepikte plint en pannen zadeldak. Binnenerf toegankelijk via poort: deels gekasseid en met gras begroeid erf met centrale notelaar en ijzeren hekken aan de oostzijde.

Ten zuiden, in L-vorm gebouwde paardenstallen en schuur met gewitte gevels op gepikte plint onder pannen zadeldaken.

  • KINDS L. e.a., Acht eeuwen Nokere, s.l., 1996, p. 142-143.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum: 1999


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen: Hoeve met brouwerswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/74377 (geraadpleegd op 13-04-2021)