erfgoedobject

Neerhof van het kasteel Piers de Raveschoot

bouwkundig element
ID
74382
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74382

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Neerhof" van het kasteel ingeplant bij Ayshovedries, met ten westen van de huidige gebouwen nog sporen van een vroeger aanpalend site met walgracht. Achterin gelegen imposante hoeve met gewitte losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een vierkant erf. Fraai ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers aan de straat met oprit tussen meidoornhagen in de as van de deur links; omhaagde boomgaard ervoor.

Ten westen, boerenhuis gesplitst in twee woningen van vijf en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (zwarte en rode pannen, nok parallel aan de straat, aan achterzijde met ingelegd ruitmotief), heden met 19de-eeuws voorkomen. Verankerde gevels op gepikte plint. Licht getoogde en rechthoekige vensters, op de begane grond met geel- en zwartgeschilderde luiken en deuren, verwijzend naar de eigendomskleuren van de familie Piers de Raverschoot, kasteelheren vanaf begin 20ste eeuw. Bovenvensters op doorgetrokken kordon. Aflijnende geprofileerde daklijst. Achtergevel met centrale uitbouw onder lessenaarsdak met hoge vierkante schoorsteen.

Ten noorden, stallen en wagenhuis uit eind 19de eeuw opgetrokken uit baksteen met houten bebording onder het pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat), achteraan uitgebouwd met stallen. Rechts ervan, eveneens eind 19de-eeuws bakstenen bakhuis van het tweeledige type onder afzonderlijke zadeldakjes (rode en zwarte pannen gelegd in ruitmotieven, nok parallel aan de straat).

Ten zuiden, behouden langgestrekte dwarsschuur en stallen onder één zadeldak (rode en zwarte pannen, nok loodrecht op de straat); geel- en zwartgestreept houtwerk.


Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein Aaishove


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neerhof van het kasteel Piers de Raveschoot [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74382 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.