Kloostercomplex en Sint-Gabriëlkerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat Passionistenstraat
Locatie Passionistenstraat 13-15, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kruishoutem (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Kruishoutem (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kloostercomplex De Kruiskouter

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Klooster van de paters Passionisten" met Sint-Gabriëlkerk, thans campus "de Kruiskouter" van de broeders van Liefde. In 1925, aanvraag door de "Curia provincialis passionistarum Belgii" van Wezenbeek-Ophem een kerk en klooster te mogen oprichten op de wijk Marolle.

Bakstenen complex gebouwd door de aannemers, de gebroeders Van den Bussche (Kortrijk) met in U-vorm gebouwde kerk en kloostercomplex te midden van een beboomde tuin, van de straat afgesloten door een beeldbepalende hoge bakstenen muur met rondboognissen tussen pijlers met gecementeerde bekroning.

Ten noordwesten, Sint-Gabriëlkerk. Ten overstaan van de rooilijn inspringend, niet georiënteerd bakstenen gebouw met pseudo-basilicale aanleg, brede middenbeuk van zes traveeën, zijbeuken van vijf traveeën, niet uitspringend transept en koor van twee traveeën met halfronde absis en vierkant klokkentorentje ten zuidoosten aanleunend tegen het transept. Afdekkende leien zadeldaken. Hoge voorpuntgevel met gemarkeerd rondboogportaal met puntgevel- en kruisbekroning, drie hoge rondboogvenster en topoculus. Terugwijkende lagere zijtravee geritmeerd door rondboognissen met tweelichten en gelijkaardig drielicht in transeptgevels en koor. Klokkentorentje met drie geledingen, rondboogvensters en galmgaten en naaldspits met kruis.

Geelbakstenen kerkinterieur in art-decostijl met hoge plint van zwarte baksteen, witte steen en marmerplaten. Brede middenbeuk onder tongewelf met gordelbogen en caissonverdeling, gescheiden van zijbeuken door rondboogarcade op vierkante pijlers en kruisriboverwelving. Koor met rechtse tribune en orgel.

Meubilair. Marmeren hoofd- en zijaltaren. Ingewerkte houten biechtstoelen. Geschilderde kruisweg in houten omlijsting, gesigneerd en gedateerd M. De Loore, 1928. Glas-in-loodramen.

Sober bakstenen kloostercomplex op L-vormige plattegrond, overwegend drie bouwlagen en zwarte pannen zadeldaken; omlopende houten kroonlijst met klosjes op consoles. Rechthoekige en rondboogvensters, op de bovenverdieping in eenvoudige nissen; deels vernieuwd houtwerk. Eenvoudig deels aangepast interieur met behouden overwelfde kloostergang met rondbogen.

Vleugel tussen klooster en kerk met twee bouwlagen met sacristie en huidige winterkapel op de begane grond en zaal op de bovenverdieping;, laatstgenoemde met rondboogvensters met fraai glas in lood.

Ommuurde beboomde tuin en moestuin gescheiden door verschillende dreven met onder meer axiaal tegen de ommuring ingeplant, bakstenen kapelletje met piëtabeeld.

  • Kruishoutem, Gemeentearchief Kruishoutem, 874.1.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Aanvullende informatie

Anno 2016 werd het kloostercomplex gesloopt, evenals de bakstenen omheiningsmuur. In het nieuwbouwproject blijft enkel de Sint-Gabriëlkerk bewaard, evenals een, omstreeks 1954 in de tuin gebouwde, Mariagrot. De grot zal wel worden verplaatst.

  • S.N. 2013: Passionistenklooster, Kruiskouter, Waegebrughe [online], http://www.hultheim.be (geraadpleegd op 3 juni 2016).
  • S.N. s.d.: De Lourdesgrot (Passionistenstraat Marolle) [online], http://www.hultheim.be (geraadpleegd op 3 juni 2016).

Verhelst, Julie (03-06-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kruishoutem

Kruishoutem (Kruishoutem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.