erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
74528
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74528
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kleine Dries. Hoeve met losstaande bestanddelen ingeplant op de splitsing van de twee straten; gekasseide oprit en ijzeren hek aan vierkante gewitte pijlers met piramidebekroning ten noorden.

Ten zuiden, boerenhuis van zes traveeën onder mank zadeldak (zwarte pannen, nok loodrecht op de straat), in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde, onder meer houten anker, gewitte gevels op gepikte plint. Rechthoekige vensters onder houten latei; bewaard houtwerk en duimen. Twee rechthoekige deuren.

Ten oosten, langgestrekt bedrijfsgebouw met dwarsschuur en stallen onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Deels gewitte erfgevel met groengeschilderde rechthoekige staldeuren en schuurpoort onder verhoogd dakschild; armpomp rechts.

Ten oosten erachter, vervallen bakstenen bakhuis van het tweeledige type onder zadeldakjes (pannen, nok parallel aan de straat) met aandak met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw.

Ten westen, gewitte bakstenen stal onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat); gepikte plint.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74528 (Geraadpleegd op 22-06-2021)