erfgoedobject

Hoeve Coude Scheure

bouwkundig element
ID
74546
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74546

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Coude Scheure
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve Coude Scheure confer naambord. Historische hoeve; oudste vermelding in geschreven bronnen in 1392, afgebeeld op de kaart van Brugse Vrije naar P. Pourbus (1561-1571). Voormalig bezit van de Tempeliersorde. Gelegen ten westen van en aan de Vladslovaart. Oorspronkelijk volledig omwald confer afbeelding vermelde kaart; resten van omwalling ten noorden en ten westen.

Wederopbouwhoeve vermoedelijk naar ontwerp van architect T. Raison, gedateerd 1921 door middel van jaarsteen in typerende brede, centrale trapgevel bij boerenhuis. Voorst teruggaand op de regionale hoevebouw confer opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een deels verhard deels met gras begroeid erf met erftoegang tussen hekpijlers en toegangsbrug aan oostzijde; boerenhuis, stalvleugel, dwarsschuur respectievelijk ten westen, ten noorden en ten zuiden; materialen: gele baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken met kort overstekend dakranden; bakstenen onderdorpels; houten kopbalkgebint (pen en gat) in schuur; streekeigen bouwelementen: sierankers; zijtuitgevels met muurvlechtingen; rechthoekige muuropeningen verdiept in korfboogomlijstingen; rondboogdeur in vlakke bakstenen omlijsting onder druiplijst. indeling: langgestrekt boerenhuis met paardenstal en wagenhuis links en woongedeelte rechts van een opkamertravee + zes traveeën; dwarsschuur met wagenhuisgedeelte links en koestalvleugel rechts. Gebruik van beton voor zoldering en tussenschotten in koestal. Recente loods aanleunend tegen oostelijke dwarsschuurgevel.

  • Algemeen Rijksarchief Brussel, DVG, 9807.
  • MESTDAGH H., Mannekensvere, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band XIV, p. 199.

Bron: HUYS M., KERRINCKX H. & VANNESTE P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Coude Scheure [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74546 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.