erfgoedobject

Hoeve Coude Scheure

bouwkundig element
ID: 74546   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74546

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Coude Scheure
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Rattevallestraat nr. 21. Hoeve z.g. "COUDE SCHEURE" cf. naambord. Historische hoeve; oudste vermelding in geschreven bronnen in 1392, afgebeeld op de kaart van Brugse Vrije naar P. Pourbus (1561-1571). Voormalig bezit van de Tempeliersorde. Gelegen ten westen van en aan de Vladslovaart. Oorspronkelijk volledig omwald cf. afbeelding vermelde kaart; resten van omwalling ten noorden en ten westen.

Wederopbouwhoeve vermoedelijk naar ontwerp van architect T. Raison, gedateerd 1921 d.m.v. jaarsteen in typerende brede, centrale trapgevel bij boerenhuis. Voorst teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een deels verhard deels begraasd erf met erftoegang tussen hekpijlers en toegangsbrug aan oostzijde; boerenhuis, stalvleugel, dwarsschuur respectievelijk ten westen, ten noorden en ten zuiden; materialen: gele baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken met kort overstekend dakranden; bakstenen onderdorpels; houten kopbalkgebint (pen en gat) in schuur; streekeigen bouwelementen: sierankers; zijtuitgevels met muurvlechtingen; rechthoekige muuropeningen verdiept in korfboogomlijstingen; rondboogdeur in vlakke bakstenen omlijsting onder druiplijst. indeling: langgestrekt boerenhuis met paardenstal en wagenhuis links en woongedeelte rechts van een opkamertravee + zes traveeën; dwarsschuur met wagenhuisgedeelte links en koestalvleugel rechts. Gebruik van beton voor zoldering en tussenschotten in koestal. Recente loods aanleunend tegen oostelijke dwarschuurgevel.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG, 9807

MESTDAGH H., Mannekensvere, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band XIV, , p. 199.


Bron     : Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine, Kerrinckx, Hans, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Coude Scheure [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74546 (Geraadpleegd op 05-12-2020)