Hoeve Coude Scheure

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Mannekensvere
Straat Rattevallestraat
Locatie Rattevallestraat 21, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Coude Scheure

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Rattevallestraat nr. 21. Hoeve z.g. "COUDE SCHEURE" cf. naambord. Historische hoeve; oudste vermelding in geschreven bronnen in 1392, afgebeeld op de kaart van Brugse Vrije naar P. Pourbus (1561-1571). Voormalig bezit van de Tempeliersorde. Gelegen ten westen van en aan de Vladslovaart. Oorspronkelijk volledig omwald cf. afbeelding vermelde kaart; resten van omwalling ten noorden en ten westen.

Wederopbouwhoeve vermoedelijk naar ontwerp van architect T. Raison, gedateerd 1921 d.m.v. jaarsteen in typerende brede, centrale trapgevel bij boerenhuis. Voorst teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom een deels verhard deels begraasd erf met erftoegang tussen hekpijlers en toegangsbrug aan oostzijde; boerenhuis, stalvleugel, dwarsschuur respectievelijk ten westen, ten noorden en ten zuiden; materialen: gele baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken met kort overstekend dakranden; bakstenen onderdorpels; houten kopbalkgebint (pen en gat) in schuur; streekeigen bouwelementen: sierankers; zijtuitgevels met muurvlechtingen; rechthoekige muuropeningen verdiept in korfboogomlijstingen; rondboogdeur in vlakke bakstenen omlijsting onder druiplijst. indeling: langgestrekt boerenhuis met paardenstal en wagenhuis links en woongedeelte rechts van een opkamertravee + zes traveeën; dwarsschuur met wagenhuisgedeelte links en koestalvleugel rechts. Gebruik van beton voor zoldering en tussenschotten in koestal. Recente loods aanleunend tegen oostelijke dwarschuurgevel.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG, 9807

MESTDAGH H., Mannekensvere, in Archeologische inventaris Vlaanderen, band XIV, , p. 199.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rattevallestraat

Rattevallestraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.