erfgoedobject

Winkelhuis De Duif

bouwkundig element
ID: 74562   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74562

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Winkelhuis De Duif
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Winkelhuis De Duif
    Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985

Beschrijving

Diephuis van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gelegen op de hoek met de Nokerstraat. Heden gecementeerde voorgevel met laat-barokke elementen uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Drie traveeën afgelijnd door hoekpilasters en uitlopend op tweeledige in- en uitgezwenkte geveltop onder gebogen kroonlijst met sluitsteen en gestrekte uiteinden. Aangepaste rechthoekige bovenvensters voorzien van beschilderde lekdrempels. Witgeschilderde cartouche met voorstelling van duif en opschrift "De Duif" op de borstwering. Rechthoekig zoldervenster met latei op consoles en gecementeerde sluitsteen; bekronend oculus eveneens voorzien van sluitsteen en flankerende rondboogvormige luiken in een gecementeerde bandomlijsting. Arduinen winkelpui met centrale deur onder druiplijst op gecanneleerde consoles.

Blinde zijgevel met duidelijke bouwnaad wijzend op nieuwe voorgevel en deels bewaarde zandstenen hoekblokken. Aansluitend bakstenen gebouw met iets hogere kroonlijst onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen); vier traveeën en drie bouwlagen; rechthoekige vensters met arduinen grijsgeschilderde lekdrempels; links gedichte deur.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis De Duif [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74562 (Geraadpleegd op 25-09-2020)