Kanunnikenhuis Concordia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Priesterkelder
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Sint-Romboutskerkhof
Locatie Sint-Romboutskerkhof 5, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kanunnikenhuis Concordia

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kanunnikenhuis Concordia

Deze bescherming is geldig sinds 18-11-1991.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Genaamd Concordia of Priesterkelder. Voormalige vrijkelder van het kapittel van Sint-Rombouts. Laatgotisch enkelhuis uit 1482, volledig gerestaureerd onder leiding van architect H. Meyns in 1925-26, onder meer: vervanging van verschillende onderdelen van Ledesteen door Franse kalkzandsteen, en toevoeging van verdwenen vensterkruisen.

Verankerde trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen boven souterrain. Gevelstenen met opschrift "O.-L.-Vrouw Concordia" en jaartal 1926. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor sokkel, omlijstingen, tussendorpels en stijlen, kordons, overhoeks geplaatste fialen en topstuk; kruiskozijnen; lager geplaatst rechthoekig zoldervenster tussen twee bolkozijnen en rechthoekige luikgaten in de top. Tudorboogdeur onder druiplijst; oorspronkelijke steektrap (loodrecht op de gevel) vervangen door een bordes en trap (parallel aan de gevel). Tudorboogvormig keldergat.

Gerestaureerde achterpuntgevel met muurvlechtingen en onder meer twee vernieuwde kruiskozijnen.

Oudere kelder: kruisgewelven rustend op twee zuilen met knoppenkapiteel.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, C 6377: Meyns H., Ontwerp tot herstel in voormalige staat van het huis "Concordia" of "Priesterkelder" met tekening van huidige staat, 1925.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Sint-Romboutskerkhof

Sint-Romboutskerkhof (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.