erfgoedobject

Hoeve bij kasteel Bloemendale

bouwkundig element
ID
74762
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74762

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve vanouds horend bij kasteel zogenaamd "Bloemendale". Toegankelijk via lange dreef met witte paardenkastanjes en zomereiken.

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf. Huidige hoevegebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen. Boerenhuis behoudt de kern van het oorspronkelijke 17de-eeuws boerenhuis. Boerenhuis, oorspronkelijk deel uitmakend van de opperhof- en neerhofstructuur, staat samen met het kasteel weergegeven op ouder kaartenmateriaal zie Ferrariskaart (1770-1778). In 1863 wordt het boerenhuis gedeeltelijk uitgebreid in zuidelijke richting, zie aftekening zijgevel. Het huidig uitzicht van de hoevegebouwen gaat grotendeels terug op de uitbreiding van 1870. Het bakhuis ten zuiden van het boerenhuis dateert van 1885.

Woonhuis ten noorden van het erf met geïncorporeerde stalvleugel. Woonhuis onder mank zadeldak met oudere kern vermoedelijk uit de 17de eeuw, zie zijgevel met muurvlechtingen. Huidig uitzicht resultaat van uitbreiding in 1870. Baksteenbouw met centraal getrapte dakkapel voorzien van sierankers en rondboogvormige luikopening. Hogere achtergevel met twee opkamertraveeën en sporen van oudere muuropeningen. Geïncorporeerde stalvleugel van 1870 geritmeerd door muurdammen en doorbroken door getrapte dakvensters telkens voorzien van rondboogluik. Bijna blinde achtergevel geritmeerd door muurdammen.

Schuur ten oosten van erf. Verankerde baksteenbouw van 1870 onder pannen zadeldak rustend op geprofileerde getelmerkte hondjes. Deels houten beplanking. Centrale doorrit met opgeklampte deuren en bewaard hang- en sluitwerk. Deels hermetselde zijgevel. Bewaarde dakconstructie met name krukgebinte.

Tweeledig opgebouwd bakhuisje van 1885 ten zuiden van erf met verankerde bakstenen gevels.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1839/2, 1863/4, 1870/3, 1885/14, 1909/8, 1961/7, 1962/6, 1966/6, 1974/17.
  • Rijksarchief Brugge, Watering van Blankenberge, nummer 1199; Kaarten en Plannen, nummer 963; Fonds Mestdagh, nummer 1379.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Bloemendalestraat

  • Is deel van
    Kasteeldomein Bloemendale


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve bij kasteel Bloemendale [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74762 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.