Herberg Hermitagie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Diksmuidse Heerweg
Locatie Diksmuidse Heerweg 411, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Hermitagie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Diksmuidse Heerweg nummer 411. Voormalige herberg zogenaamd "HERMITAGIE" cf. opschrift. Oorspronkelijk een stuk grond begroeid met laag struikgewas omringd door een dubbele gracht met in het midden een kluis waarin een eremijt woonde. De kluis verdween in 1578 met de geuzentroebelen. Op een kaart van 1776 met weergave van de eigendommen van de abdij van Sint-Andries staat de herberg weergegeven als een eenlaagsgebouw van drie traveeën onder zadeldak. Het eigendom staat in 1835 omschreven als een huis met bijhorend land, boomgaard, tuin en bos. In 1885 bouwen van schuur.

Huidig gebouwenbestand volgens datering op de gevel van het woonhuis in 1730 tot stand gekomen. Uitbreiding van het woonhuis in 1885 en in 1927. Laag woonhuis van drie traveeën onder pannen zadeldak gevat tussen twee puntgevels. Verankerde bakstenen witbeschilderde gevels boven een gepekte plint. Rechthoekige muuropeningen met deels behouden schrijnwerk geschilderd in de kleuren van de familie van Outryve d'Ydewalle. Stal, schuur en varkenskot, van verankerde witbeschilderde baksteen boven een zwart gepekte plint.

Kapelletje "Ter Wind" gelegen op het erf van de hoeve bevond zich oorspronkelijk langs de Hoge Weg bij de hoeve Ter Wind. Met de verkaveling aldaar van 1970 bleef het kapelletje staan, maar werd in 1981 hier herbouwd.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1885/80, 1927/26, 1931/58, 1949/66, 1956/95, 1963/76.
  • PENNICK J., Toponymen langs de Diksmuidse Heirweg, in Brugs Ommeland, nummer 3, 1961, pagina's 9-10.
  • STORME L., Kapellen, in 900 jaar Sint-Andries parochie 1100-2000, 2000, pagina 76.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Diksmuidse Heerweg

Diksmuidse Heerweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.