erfgoedobject

Toegangsdreef tot het kasteel Forreist en boswachterswoning

bouwkundig element
ID
74806
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74806

Juridische gevolgen

Beschrijving

De eertijds beplante toegangsdreef naar het kasteel Forreist vertrekt vanaf de Gistelse steenweg. De dreef word reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) aangeduid als toegangsdreef uitgevend op de oorspronkelijke hoevesite. Het rechtlijnig tracé is deels bewaard, vermoedelijk vanaf 1859 met zwenkend verloop ter hoogte van de boswachterswoning. De dreef is bij de aansluiting met de Doornstraat voorzien van twee (vermoedelijk verplaatste) lage en ronde pilasters, oorspronkelijk voorzien van bekronende vazen.

De met steenslag verharde dreef bevat langsheen het rechtlijnige gedeelte geen opgaande dreefbomen, langsheen het zwenkende gedeelte staan enkele opgaande parkbomen, waaronder gewone beuken en bruine beuken. Langsheen de toegangsdreef staat ook een overblijvende bosboom genaamd ‘De Zesling’, een bundelvormige tamme kastanje met zes gesteltakken (Castanea sativa, stamomtrek van 7,37 meter gemeten in 2004).

De dieper gelegen voormalige boswachterswoning werd volgens het kadaster omstreeks 1894 gebouwd. Het dubbelhuis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. De roodbakstenen lijstgevel wordt centraal doorbroken door een dakvenster voorzien van een ruitvormige vensteropening en bekronende makelaar. De gevel is voorzien van een gekartelde afbording. De gevel wordt horizontaal geritmeerd door banden van donkere baksteen. Het baksteengebruik is hetzelfde voor de strekken van de rondboogvormige muuropeningen. De bewaarde schuiframen hebben een radvormig bovenlicht, luiken en draaiend ruitvormig venster. Bij de boswachterswoning zijn een omhaagd moestuinperceel en enkele graasweiden bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/31005/124.1, Kasteelsite Forreist (GILTE S. & HIMPE K., 2015).

Auteurs: Himpe, Koen; Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Forreist


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Toegangsdreef tot het kasteel Forreist en boswachterswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74806 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.