Toegangsdreef tot het kasteel Forreist en boswachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Doornstraat
Locatie Doornstraat 290, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Toegangsdreef tot het kasteel Forreist en boswachterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel Het Foreyst of Kasteel Les Cèdres

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Forreist

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-2015.

Beschrijving

De eertijds beplante toegangsdreef naar het kasteel Forreist vertrekt vanaf de Gistelse steenweg. De dreef word reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) aangeduid als toegangsdreef uitgevend op de oorspronkelijke hoevesite. Het rechtlijnig tracé is deels bewaard, vermoedelijk vanaf 1859 met zwenkend verloop ter hoogte van de boswachterswoning. De dreef is bij de aansluiting met de Doornstraat voorzien van twee (vermoedelijk verplaatste) lage en ronde pilasters, oorspronkelijk voorzien van bekronende vazen.

De met steenslag verharde dreef bevat langsheen het rechtlijnige gedeelte geen opgaande dreefbomen, langsheen het zwenkende gedeelte staan enkele opgaande parkbomen, waaronder gewone beuken en bruine beuken. Langsheen de toegangsdreef staat ook een overblijvende bosboom genaamd ‘De Zesling’, een bundelvormige tamme kastanje met zes gesteltakken (Castanea sativa, stamomtrek van 7,37 meter gemeten in 2004).

De dieper gelegen voormalige boswachterswoning werd volgens het kadaster omstreeks 1894 gebouwd. Het dubbelhuis telt drie traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. De roodbakstenen lijstgevel wordt centraal doorbroken door een dakvenster voorzien van een ruitvormige vensteropening en bekronende makelaar. De gevel is voorzien van een gekartelde afbording. De gevel wordt horizontaal geritmeerd door banden van donkere baksteen. Het baksteengebruik is hetzelfde voor de strekken van de rondboogvormige muuropeningen. De bewaarde schuiframen hebben een radvormig bovenlicht, luiken en draaiend ruitvormig venster. Bij de boswachterswoning zijn een omhaagd moestuinperceel en enkele graasweiden bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/31005/124.1, Kasteelsite Forreist (GILTE S. & HIMPE K., 2015).

Bron: -

Auteurs: Gilté, Stefanie; Himpe, Koen & Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Forreist

Doornstraat 215, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.