Teksten van Neoclassicistisch ensemble

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7495

Neoclassicistisch ensemble ()

Architect Albert Delrue, een architect die zelf woonde op Zurenborg in de Kleinebeerstraat, ontwierp in 1890 een klein ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises". Deze in 1886 opgerichte maatschappij had als doel de woningbouw in Zurenborg te organiseren en nam daarvoor verschillende architecten onder de arm om reeksen huizen te bouwen in de gewenste stijl. Delrue werkte in Antwerpen in de twee laatste decennia van de 19de eeuw een bescheiden oeuvre uit van burgerhuizen op het Zuid, in de stationsbuurt en op Zurenborg.

Het ensemble bestaat uit drie huizen van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen. Dergelijke kleine reeksbouw is typisch voor het einde van de 19de eeuw: het centrale pand is meestal iets hoger en rijker uitgewerkt en wordt geflankeerd door twee identieke, al dan niet spiegelende huizen. Alle lijstgevels zijn bepleisterd en geschilderd, met de standaard elementen als daar zijn de hardstenen plint, houten kroonlijst op modillons, kordonlijsten, imitatievoegen op de begane grond. Het hoger opgetrokken middelste pand (12) heeft een centraal balkon en een fronton op consoles boven het centrale venster op de verdieping. In het fronton is de afbeelding van de kop van een ram weergegeven, verwijzend naar de straatnaam. Voorts fijne decoratie zoals diamantkoppen, cassettes onder de kroonlijst, een plantenfries boven de bovenvensters. De twee bovenvensters van de zijdelingse huizen zijn bekroond met een eenvoudig entablement. In de drie huizen hetzelfde detail in ijzerwerk in de borstweringen van de bovenvensters. Schrijnwerk overal vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1890 # 528.

Auteurs:  Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neoclassicistisch ensemble [online], https://id.erfgoed.net/teksten/152430 (geraadpleegd op ).


Drie enkelhuizen in eenheidsbebouwing ()

Eenheidsbebouwing van drie enkelhuizen, van twee tot drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen, naar ontwerp van A. Delrue, van 1890. Hoger opgetrokken middelste pand met centraal balkon. Voorts toepassing der neoclassicistische ornamenten met waterlijst, modo driezijdig fronton op voluten, boven de vensters van de bovenverdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwvergunningen D2, 1890, Modern Archief 20.259, dossier 528.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Neoclassicistisch ensemble [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7495 (geraadpleegd op ).