erfgoedobject

Hoeve De Zwarte Koe

bouwkundig element
ID
74950
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74950

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Zwarte Koe
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve "De Zwarte Koe" gelegen op de hoek van de Koestraat.

Gebouwen zijn fasegewijs tot stand gekomen.

1561-1571: hoeve staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus. De omwalde hoeve wordt afgebeeld met losstaande bestanddelen toegankelijk via een poortgebouw.

1761: op een kaart met de weergave van alle eigendommen van de karthuizers staat de hoeve als volgt weergegeven. De omwalde hoeve was toegankelijk aan de noordzijde via een brug over de omwalling. De losse bestanddelen, het woonhuis, de stal en de schuur zijn gegroepeerd rondom het erf. Er is ook aanduiding van vermoedelijk een moestuin.

1770 - 1777: dezelfde situatie vinden we terug op de Ferrariskaart.

1801: vermoedelijk wordt het woonhuis uitgebreid in noordelijke richting en wordt de stal uitgebreid in westelijke richting.

1835: de gebouwen van de hoeve staan op dezelfde manier weergeven zoals op de kaart van 1801.

1863: verdere uitbreiding van het woonhuis in noordelijke richting.

Circa 1935: verwijderen van de omwalling.

1949: opnieuw uitbreiding van het woonhuis en bouwen van hangar.

Hoeve bestaande uit losse bestanddelen rondom een deels verhard erf. Aan de Grote Moerstraat staan twee bakstenen pijlers met arduinen bolornament.

Boerenhuis met onregelmatige plattegrond gelegen ten noorden van erf. Verankerde baksteenbouw van drie + twee opkamertraveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).
Gebouw is grotendeels in drie fasen tot stand gekomen. Oudste kern op rechthoekige plattegrond uit de 16de eeuw wordt uitgebreid met een vleugel in de tweede helft van de 18de eeuw. In 1863 volgt nog een uitbreiding. Witbeschilderde gevels boven een zwart gepekte plint. Zijpuntgevels afgewerkt met muurvlechtingen en opengewerkt met rechthoekige beluikte muuropening in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Gevel voorzien van rechthoekige muuropeningen, op de begane grond betralied, schuiframen met kleine roedeverdeling en luiken. Deur in omlijsting van blauwe gesinterde baksteen. In het verlengde van de deur klimmende dakkapel. Opkamertraveeën met beluikte muuropeningen voorzien van nieuw schrijnwerk.

Interieur. Aan weerszijden van de centrale gang, doorlopend tot in de keuken, kamers met bewaarde balkenlagen opgebouwd uit moer- en kinderbalken. Huidige woonkamer met kelderluik en ingewerkt trapje naar de opkamer. Leuning voorzien van typische 18de-eeuwse balusters. Opkamer met roodbakstenen vloertje, moerbalk en ingemaakte kasten die één geheel vormen met de houten schouwmantel. Kelder met tongewelf en roodbakstenen vloertje. Keuken voorzien van schorren. Tegen de achtergevel was oorspronkelijk een open haard met zware haardbalk. Plafond is opgebouwd uit troggewelven met overhoeks geplaatste balken en trekbalken. Zolder met bewaarde dakconstructie opgebouwd uit getelmerkte schaargebinten.

Stal gelegen ten oosten van het erf. Lage verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Zijgevel voorzien van inscriptie "1757" in baksteen en voegwerk. Rechthoekige muuropeningen met strek. Interieur. Bewaarde dakconstructie.

Schuur gelegen ten zuiden van het erf. Verankerde bakstenen constructie onder pannen zadeldak vertoont verschillende sporen van verbouwingen. Oude 18de-eeuwse kern en verbouwing van 1801 cf. baksteen met inscriptie. Gedeeltelijk bewaarde vakwerkconstructie werd versteend in de jaren 1930. Oorspronkelijk voorzien van twee doorritten, nu nog één bewaard. Bewaarde 18de-eeuwse dakconstructie en gedeeltelijk bewaarde tussenwand met stijl- en regelwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: mutatieschetsen, Sint-Andries, 1863/2, 1949/1, 1980/2.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Kaarten en plannen, nummer 31; Fonds Karel Mestdagh, nummer 1413a.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Geschiedenis van de parochie Sint-Andries, p. 294.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve De Zwarte Koe [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74950 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.