erfgoedobject

Kasteeltje Les Acacias

bouwkundig element
ID: 74969   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74969

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeltje Les Acacias
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hogeweg nummer 40. Kasteeltje zogenaamd "les Acacias".Voormalig buitenhuis gelegen in een deels ommuurde tuin te situeren op een perceel tussen de Hogeweg en de Legeweg.

Huidig gebouwenbestand is fasengewijs tot stand gekomen:

1835: het perceel weergegeven op het primitief kadasterplan wordt omschreven als een perceel met een "huis en plaats", een "huis", een lusttuin en land. De eigenaar was wijnverkoper Joseph Colens.

1842: er volgt een gedeeltelijke reconstructie van het landhuis. Het resultaat is een gebouw op rechthoekige plattegrond met aan de westzijde een toegangstrap.

1885: opnieuw uitbreiding van het kasteel.

1901: bouwen van een koetshuis aan de westzijde van het perceel.

1909: afbraak van broeikas tegen de tuinmuur aan de Legeweg gebouwd.

1933: opnieuw uitbreiding van kasteel in westelijke richting.

1938: uitbreiding van koetshuis en verbouwen tot woonhuis.

Kasteel op rechthoekige plattegrond van circa 1842 gebouwd in eenvoudige classicistische stijl. Gelegen in een ruime deels ommuurde tuin. Sterk symmetrisch opgebouwde constructie van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag + kelderverdieping onder schilddak (Vlaamse pannen). Centrale inkom geflankeerd door dorische zuilen die een balkon dragen voorzien van een smeedijzeren leuning. Gevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, voorzien van bewaard schrijnwerk en luiken.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1842/1, 1885/20, 1901/1, 1909/12, 1933/5, 1938/13.
  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 79/1932.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia


Relaties

  • Is deel van
    Hogeweg
    Hogeweg (Brugge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kasteeltje Les Acacias [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74969 (Geraadpleegd op 17-10-2019)