erfgoedobject

Kasteel Noordveld

bouwkundig element
ID
74972
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74972

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteel "Noordveld" met bijhorende hoeve. Ingeplant in een ruime tuin doorlopend tot aan de spoorweg Brugge - Oostende.

Kasteel staat in verbinding met Hogeweg via een lange dreef met rode beuk afgezoomd met haagbeuk. Het begin van de dreef is afgesloten met een smeedijzeren hekken. Onder lindeboom een kleine kapel.

Kasteel op L-vormige plattegrond is vermoedelijk in één bouwfase circa 1815 tot stand gekomen in opdracht van Adolphi de Marenzi.

Sterk symmetrisch opgebouwd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven donkergrijze plint. De gevel wordt horizontaal belijnd door kordons, imitatievoegen uitstralend boven de benedenvensters, fries met steigergatdeksels voorzien van leeuwenkop. Begane grond opengewerkt met rondboogvensters bovenaan afgewerkt met een geprofileerde lijst. Op de verdieping rechthoekige muuropeningen. Bewaard schrijnwerk, twee linkertraveeën met kleine roedeverdeling en bovenlicht met waaiervormige indeling. Twee rechtertraveeën met grote roedeverdeling. Op de verdieping kleine roedeverdeling. Sporen van luiken zie duimen.

Interieur.

Typerende plattegrond voor een dubbelhuis, met centrale inkom en aansluitend twee salons. Behouden interieurelementen.

De toegangsdreef, samen de vijver en het gedeelte ten oosten van het kasteel, zijn getuigen van de voormalige parkaanleg en als structuren tevens aangeduid en herkenbaar op primitief kadasterplan en in de bijhorende legger omschreven als "dreef als land", en "lusttuin en water".

De dreef wordt gevormd door rode beuken die zijdelings geflankeerd worden door struiken en een haag van meidoorn en laurierkers, die vlakbij het woonhuis overgaat in een haag van haagbeuken(!). De exemplaren van haagbeuk hebben een serieuze omvang, wat wijst op een aanzienlijke ouderdom en het langdurige beheer als haag.

Aan weerszijden van het centrale voorplein staat een prachtige en monumentale rode beuk die het ronde voorplein ook visueel accentueren. Recent werden er snoeiwerken uitgevoerd gezien de vitaliteit van de bomen afneemt en er dood hout in de kroon zat.

Ten oosten van het woonhuis ligt een open grasveld met enkele verspreide bomen erin. Achter een struikmassief van rododendron en laurierkers ligt de vroegere vijver, waarvan echter een deel gedempt werd (dixit huidige bewoners). De combinatie van een struiklaag en opgaande bomen, en de aangewende soorten vormen getuigen van de parkaanleg voor de onmiddellijke omgeving van het kasteel, én zorgen voor de uitstraling en context.

Volgende soorten werden aangetroffen als opgaande bomen: zomereik, linde, rode beuk, esdoorn (opslag), treurbeuk (mooi exemplaar, centraal op grasveld ten oosten van kasteel), treureik, iep (opslag), tamme kastanje.

Recent werd er taxus aangeplant langs een aantal paden en grasperken, wat zorgt voor een sterke visuele afscherming. Dit effect is echter niet onmiddellijk gewenst volgens de historische parkaanleg.

De achterzijde van het park is door het aanbrengen van bijkomende gebouwen (garage) en tennisveld verloren gegaan.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries.
  • VAN OUTRYVE D' YDEWALLE S., Beschrijving der gemeente Sint-Andries, 1930, p. 13, p. 35-36.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Noordveld [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74972 (Geraadpleegd op 19-06-2021)